20 września, 2021

BZ

PSO

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie http://www.sporzeszkow.pl/wp-content/uploads/2021/04/PSO.pdf  

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast