17 maja, 2021

Szkolny konkurs pt. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII A ŚRODOWISKO” – KOMIKS

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w dwóch konkursach związanych z tematyką odnawialnych źródeł energii:
1) konkurs plastyczny pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII A ŚRODOWISKO” – KOMIKS
2) turniej wiedzy nt. OZE.

Uczniowie będą rywalizować w konkursie plastycznym „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII A ŚRODOWISKO” – KOMIKS oraz w turnieju wiedzy dotyczącym OZE.
Pierwszy konkurs rozpoczyna się 12.04.2021. (Regulamin drugiego konkursu – wiedzy nt. OZE zostanie zamieszczony na szkolnej stronie 30.04.2021r.)

Komiksy należy odsyłać do 30.04.2021 w formie zdjęć na adres mailowy: mazura1068@gmail.com lub studenna.grazyna@gmail.com.

Komiks powinien dotykać problematyki wykorzystania energii odnawialnej przez człowieka, zanieczyszczeń powietrza oraz efektu cieplarnianego.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu plastycznego zawarte są w zamieszczonym poniżej regulaminie.

Tworząc komiks można wykorzystać informacje przedstawione w poniższych prezentacjach multimedialnych dotyczących OZE.

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Prezentacja 3

Prezentacja 4

Prezentacja 5

Prezentacja 6

Regulamin konkursu na komiks OZE

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast