20 września, 2021

Dni wolne od zajęć z rozporządzenia dyrektora w roku szkolnym 2020/2021

2.11.2020- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

4.05.2021- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

24.05.2021- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

25.05.2021- Egzamin ósmoklasisty- język polski 

26.05.2021- Egzamin ósmoklasisty- matematyka

27.05.2021- Egzamin ósmoklasisty- język obcy

28.05.2021- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4.06.2021- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast