20 września, 2021

Harmonogram wydarzeń 2020/2021

 

 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

DATA

WYDARZENIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

FORMA WYDARZENIA W PRZYPADKU NAUCZANIA ZDALNEGO

WRZESIEŃ

01.09.2020r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

kl. VI z wychowawcą

 

09.2020r.

II tydz.

Wybory do samorządu szkolnego

Uczniowie, wychowawcy, opiekunowie SSU

K. Więcek, K. Zalas

Plakaty za pośrednictwem CANU-y. Prezentacja na stronie szkoły. Ankieta internetowa do głosowania.

09.-10.2020r.

Warsztaty związane z realizacją projektu „Z natury czerpiemy, spacer z przeszłości w przyszłość”

Małgorzata

Wincenciak-Podbucka

 

15.09.2020r.

Dzień kropki (wystawa)

Uczniowie

Opiekunowie SSU

Zgłoszenie kropki w formie plakatu.

18.09.2020r.

Apel z okazji 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej

 kl. VI z wychowawcą

Prezentacja na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

19.09.2020r.

Wycieczka do Biskupina i Gniezna w ramach projektu „Z natury czerpiemy, spacer z przeszłości w przyszłość”

Małgorzata

Wincenciak-Podbucka

 

23.09.2020r.

Rajd rowerowy (kl. IV-VIII)

Uczniowie

Opiekunowie SSU

 

30.09.2020r.

Dzień Chłopaka

Uczniowie

Opiekunowie SSU

Przesłanie życzeń i zamieszczenie ich na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

PAŹDZIERNIK

2.10.2020r.

Nocowanie w szkole

K. Zalas

Nie odbędzie się.

5. – 9.10.2020r.

 

Konkurs na karykaturę nauczyciela

Uczniowie

Opiekunowie SSU

Prezentacja prac uczniów na stronie szkoły internetowej i Facebooku szkoły.

14.10.2020r.

Apel z okazji Dnia Nauczyciela

kl. 0-III
z wychowawcami

SSU

Dokumentacja multimedialna występu dzieci i udostępnienie na stronie internetowej szkoły.

Umieszczenie wierszy i życzeń dla nauczycieli na stronie internetowej szkoły.

 

 19. – 23.10.2020r.    

Interdyscyplinarny Konkurs „zDolny Ślązak”

B. Zarazińska

Przeprowadzenie konkursu będzie podporządkowane pod wytyczne głównego organizatora PODN w Wołowie.

10.2020r. 

Wewnątrzszkolny Konkurs Różaniec

 J. Wdowiak

Uczniowie wykonują zdjęcia swoich prac, przesyłają je. Prezentacja prac na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

23.10.2020r.

 

Pasowanie Pierwszoklasistów

kl. I z wychowawcą
J. Matysiewicz oraz kl. II

z wychowawcą M. Szwiec – Pater

Nauka wierszy/piosenek, tekstu ślubowania, nagranie przez rodziców i prezentacja na stronie internetowej szkoły.

LISTOPAD

27.10.2020r. 

Akcja „Znicz na Kresy”,  odwiedziny grobów zmarłych nauczycieli

kl. 0-VIII

z wychowawcami

Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

5.11.2020r.

II Turniej Czytelniczo – Plastyczny klas I – III z okazji Międzynarodowego Dnia  Postaci z Bajek

A. Mazur i J. Matysiewicz

Przesłanie zadań /quizów do wykonania drogą mailową, sprawdzenie informacji zwrotnej i opracowanie notatki z turnieju na stronie szkoły.

10.11.2020r.

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

 

Czynności dodatkowe (wykonywanie i rozdawanie kotylionów w Kościołach, wspólne śpiewanie hymnu)

kl. VII
z wychowawcą

 

 

kl. 0 – VIII z wychowawcami

Umieszczenie postu na stronie internetowej
i Facebooku.

 

Wykonanie kotylionów – M. Szwiec-Pater,
J. Wdowiak, K. Zalas

Rozdawanie kotylionów w Kościołach –
B. Zarazińska, J. Wdowiak, A. Berestecka

13.11.2020r.

Pasowanie Przedszkolaków

wychowawcy A. Krawiec          i M. Wasilewicz

Pasowanie będzie miało formę nagranych scen z recytowanymi wierszami, śpiewanymi piosenkami przez dzieci połączone w jeden film, który zostanie udostępniony na stornie Facebooku oddziału przedszkolnego.

25.11. 2020r.

Dzień Pluszowego Misia

B. Zarazińska i Samorząd Szkolny

Ogłoszenie konkursów o tematyce „misiowej” na stronie internetowej. Ocena prac i informacje zwrotne do uczniów.

11.2020r.

III Powiatowy Konkurs Przyrodniczy

A. Mazur i G. Studenna

Zasady przebiegu konkursu określi organizator – PODN Wołów

11.2020r.

Konkurs dla kl. IV

 „Pamiątka rodzinna”

M. Wincenciak-Podbucka

Prace w formie pisemnej lub plastycznej, które będą opublikowane na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

30.11.2020r.

 

Andrzejki

SSU

nauczyciele

wychowawcy

Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

11./12.2020r.

Próbne egzaminy Ósmoklasisty

dyrektor

nauczyciele

 

GRUDZIEŃ

3.12.2020r.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

A. Berestecka

A. Kubiak

Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

4. 12.2020r.

Mikołajki

 

Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

12.2020r.

Wewnątrzszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy

wychowawcy
kl. 0-III – etap szkolny oraz gminny, który określą organizatorzy

Konkurs na najładniejszy stroik, bombkę i szopkę przeprowadzony zdalnie – umieszczenie nadesłanych zdjęć i notatki z konkursu na stronie internetowej szkoły.

21.12.2020r.

Wigilie klasowe

wychowawcy

Post tematyczny na stronie internetowej

i Facebooku szkoły.

22.12.2020r.

Dzień Anioła: lepienie aniołków w masach solnych

Nauczyciele

opiekunowie SSU

Zamieszczenie zdjęć na stronie.

22.12.2020r.

Apel z okazji  Świąt Bożego Narodzenia – Jasełka

M. Bielecka

Nagranie filmiku z jasełek i umieszczenie go na stronie internetowej strony- w przypadku obecności dzieci w szkole przy ograniczeniu obecności uczniów w czasie przedstawienia.

Nagranie wypowiedzi, kolęd  i wierszyków z życzeniami  uczniów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz tradycją przedstawień jasełkowych- w przypadku nieobecności uczniów związaną z całkowitą nauką zdalną uczniów w domach.

STYCZEŃ

01.2021r.

Jasełka – (przedstawienie w Kościele – Małowice, Orzeszków)

M. Bielecka

Forma przedstawienia jasełkowego po ustaleniu z rodzicami i księdzem.

4.01.2021r.

 

Wieczór Kolęd  

K. Zalas, A. Chytła,

M. Wasilewicz,

A. Berestecka

Nagranie kolęd śpiewanych przez dzieci (w domu lub w szkole) oraz prezentacja nagrań na stronie internetowej i Facebooku szkoły .

4.01.- 15.01. 2021r.

Ferie zimowe

 

 

01.2021r.

Udział w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Góra Grosza

Uczniowie

Opiekunowie SSU

Zasady udziału w akcji określi organizator.

01.2021r.

Wewnątrzszkolny konkurs „wierszem malowane” (wystawa)

Uczniowie

Opiekunowie SSU

Prezentacja prac uczniów na stronie szkoły internetowej i Facebooku szkoły.

01.2021r.

Powiatowy  Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny Orzeszków

przygotowanie konkursu

A. Mazur

 

przygotowanie inscenizacji
J. Matysiewicz

Nie odbędzie się

Nauka i nagranie wierszy/tekstów o tematyce świątecznej  i umieszczenie na stronie internetowej szkoły.

01.2021r.

Olimpiada Ogólnopolska OLIMPUS z chemii i fizyki

G. Studenna

Nie odbędzie się.

3.02.2021r.

Apel z okazji Dnia Babci i Dziadka

przedszkole
 i kl. 0 z wychowawcami

Dzień Babci i Dziadka będzie miał formę zadań do wykonania dotyczących sposobu spędzania wolnego czasu, narysowanie porteru babci i dziadka. Postaramy się stworzyć film z nagranych scen z udziałem przedszkolaków recytujących wiersze, czy śpiewających piosenkę. Zostanie on udostępniony na Facebooku oddziału przedszkolnego.

01.2021r.

Zbiórka i przekazanie darów dla pań podopiecznych w Krzelowie

 

J. Matysiewicz

Wykonanie laurek okolicznościowych z okazji Dnia Babci i kwiatów z materiałów artystycznych, wysłanie zdjęć w/w wytworów na adres mailowy klasztoru; zbiórka i przekazanie darów w późniejszym terminie.

LUTY

02.2021r.

Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.

Uczniowie

Opiekunowie SSU

Nie odbędzie się.

12.02.2021r.

Wewnątrzszkolny Konkurs Walentynkowy

Uczniowie

Opiekunowie SSU

Kartki walentynkowe – konkurs internetowy. Plakat.

MARZEC

1.03.2021r.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

A. Berestecka

Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

5.03.2021r.

Dzień Logopedy

Konkurs plastyczny

J. Wdowiak

Prezentacja prac uczniów na stronie szkoły internetowej i Facebooku szkoły

8.03.2021r.

Dzień Kobiet, międzyklasowy konkurs na Miss.

Uczniowie

Opiekunowie SSU

Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

15.-31. 03.2021r.

 

Dzień Bezpiecznego Internetu

M. Bielecka

  B. Zarazińska

– przygotowanie materiałów filmowych dotyczących bezpiecznego Internetu i przesłanie ich do uczniów

-przygotowanie przez uczniów plakatów na konkurs  i ulotek  o tematyce bezpieczeństwa w Internecie w oparciu o opracowany i przedstawiony uczniom regulamin

– zamieszenie na stronie internetowej szkoły zasad bezpieczeństwa w Internecie

– zamieszczenie na stronie internetowej szkoły materiałów z przebiegu Dnia Bezpiecznego Internetu.

19.03.2021r.

Pierwszy Dzień Wiosny

Zorganizowanie ogniska z okazji pierwszego dnia wiosny. Klasowa Marzanna – konkurs

Uczniowie

Opiekunowie SSU

wychowawcy

Wysłanie dzieciom  materiałów o tematyce wiosennej np. piosenki do nauczenia, bajki, ciekawych zadań.

03.2021r.

Wewnątrzszkolny Konkurs Wielkanocny

wychowawcy
kl. IV – VIII

 

Przesłanie zdjęć wykonanych prac wychowawcom. Prezentacja ich oraz ogłoszenie wyników na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

31.03.2021.

Apel z okazji Świąt Wielkanocnych/Śniadanie Wielkanocne

 

 Scenki ludowych obrzędów

Uczniowie

wychowawcy

kl. I z wychowawcą

 

 

Nauka i nagranie wierszy/tekstów o tematyce świątecznej  i umieszczenie na stronie internetowej szkoły

03.2021r.

 

Konkurs Historyczny

M. Wincenciak – Podbucka

Prace w formie pisemnej lub plastycznej, które będą opublikowane na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

KWIECIEŃ

2.04.2021r.

Światowy Dzień Autyzmu

E. Maćkowska

A. Berestecka

 

Przesłanie zdjęć wykonanych przez uczniów prac do organizatorów. Umieszczenie ich na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

Post tematyczny na stronie internetowej

 i Facebooku szkoły.

04.2021r.

Kwesta w ramach akcji „Pola Nadziei”

J. Wdowiak

Zbiórka finansowa poprzez stronę zrzutka.pl pod linkiem:

https://zrzutka.pl/umkn7d

 

2.04.2021r.

Wspomnienie o Janie Pawle II

J. Wdowiak

Uczniowie nagrywają wiersze i tworzą prezentacje o św. Janie Pawle II, które będą umieszczone na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

2.04.2021r.

Dzień Książki

Uczniowie

Opiekunowie SSU

Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

04.2021r.

Konkurs dla kl. IV-VII

pt. „Historia, która mnie zafascynowała…”

M. Wincenciak- Podbucka

Prace w formie pisemnej lub plastycznej, które będą opublikowane na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

22.04.2021r.

Dzień Ziemi

Nauczyciele

Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

04.2021r.

Turniej Ekologiczny

 dla klas I – III

M. Bielecka

Przesłanie uczniom klas I-III :

– materiałów związanych z Dniem Ziemi
 i zachowaniami ekologicznymi

– opowiadania ,,Pewnego dnia w galaktyce”

– zadań do wykonania- zagadki, karty pracy, filmy

Wykonanie przez uczniów konkursowej pracy plastycznej w oparciu o przedstawiony regulamin.

Umieszczenie na stronie internetowej informacji
z przebiegu turnieju Ekologicznego.

MAJ

04/05.2021

Apel z okazji Konstytucji

3. Maja, obchody Święta Pracy

i Dnia Flagi

kl. IV z wychowawcą

 

11.05.-15.05.2021r

Dzień muzeów

K. Zalas

Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

05.2021r

XX Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Karoliny Kusek

wychowawcy kl. I – III

Nauka i nagranie przez rodziców recytacji wierszy poetki, przyznanie miejsc, umieszczenie nagrań laureatów i notatki z wydarzenia na stronie internetowej szkoły.

17-21.05.2021

Tydzień Przedmiotów Ścisłych

Bożena Zarazińska

Anna Mazur

Organizacja konkursów online. Przesyłanie rozwiązań zadań w wyznaczonym terminie do nauczycieli przedmiotów ścisłych.

19.05.2021r.

Dzień dobrych uczynków

Uczniowie

Opiekunowie SSU

Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

25. – 27. 05.2021

Egzamin Ósmoklasisty

dyrektor/nauczyciele

 

 

 

CZERWIEC

06.2021r.

Apel z okazji Święta Rodziny

 

oraz piknik

Przedszkole i kl. 0

z wychowawcami

wychowawcy klas

Apel będzie miał formę zadań do wykonania dotyczących tematu mojej rodziny. Postaramy się stworzyć film z nagranych scen z udziałem przedszkolaków recytujących wiersze, czy śpiewających piosenkę. Stworzymy również wystawę prac dzieci: portret mojej rodziny. Zostanie on udostępniony na Facebooku oddziału przedszkolnego.

05/06.2021r.

Wewnątrzszkolny Konkurs Matematyczny i Polonistyczny

nauczyciele przedmiotów

 

15.06.2021r.

Wspomnienie Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego

A. Berestecka

Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

06.2021r.

Żółty Marsz w ramach akcji „Pola Nadziei”

 

Nie odbędzie się.

06.2021r.

Dzień Smerfa

Uczniowie

Opiekunowie SSU

Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

25.06.2021r.

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021

kl. VIII
z wychowawcą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast