Nawiązując do zbliżającej się Wielkanocy – najradośniejszych, najbardziej wiosennych świąt, Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie serdecznie zaprasza wszystkich  do udziału w konkursie  zatytułowanym „Kolorowa Wielkanoc”- na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną – pisankę, palmę lub stroik.

             To najlepsza okazja, by móc wykonywać wiele symboli, które w ludowych zwyczajach wiążą się z okresem poprzedzającym Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Różnorodność materiałów i technik świadczyć mogą o ogromnej  pomysłowości młodych twórców. Warto podtrzymywać tę piękną tradycję i w związku z tym gorąco zachęcamy do udziału w konkursie.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIELKANOCNEGO

I. Postanowienia ogólne.

 1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie
  i skierowany do dzieci przedszkolnych i uczniów uczęszczających do tejże szkoły oraz ich rodziców.
 3. Oddanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz wszelkich decyzji podejmowanych przez organizatora w związku z przebiegiem i rozstrzygnięciem konkursu.

II. Cele konkursu:

 • pobudzenie aktywności twórczej dzieci,
 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni i kreatywności plastycznej dzieci,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
 • kultywowanie tradycji wykonywania stroików wielkanocnych.

III. Harmonogram konkursu.

 • 20. 03.2022r. – ogłoszenie konkursu,
 • 29.03.2022r. – 07.04.2022r. – przyjmowanie prac konkursowych,
 • 08.04.2022r. – rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów laureatom, ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły.

IV. Uczestnictwo w konkursie.

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci z wszystkich grup wiekowych uczęszczające do Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie.
 2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez dziecko stroika wielkanocnego w dowolnej formie, wielkości i kształcie, oraz palmy
  i pisanki wielkanocnej.
 3. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę z informacjami o autorze (imię i nazwisko autora pracy oraz klasę).
 4. Każdy uczestnik konkursu może oddać dowolną ilość prac.
 5. Prace należy składać u wychowawcy klasy do której uczęszcza dziecko.
 6. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.

V. Ocena pracy.

 1. Komisja konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody za 1 miejsce oraz wyróżnienia w czterech grupach wiekowych:
 • przedszkole i zerówka,
 • klasy I – III
 • klasy IV – V
 • klasy VII – VIII
 1. Prace zostaną ocenione pod względem:
  • zgodności z tematem,
  • walorów estetycznych,
  • wkładu twórczego,
  • pomysłowości i oryginalności,
  • estetyki wykonania,
  • wykorzystania materiałów naturalnych.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu.

 1. Jury oceni prace w w/w aspektach.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły: www.sporzeszkow.pl; tego samego dnia nastąpi oficjalne nagrodzenie laureatów konkursu.
 3. Prace biorące udział w konkursie zostaną wyeksponowane w holu szkoły.
 4. Najładniejsze prace konkursowe wezmą udział w Gminnym Kiermaszu Wielkanocnym.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania konkursu.
 2. Zgadzając się z warunkami Regulaminu każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora.
 3. W czasie trwania konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.sporzeszkow.pl