Lista dzieci  biorących udział w rekrutacji i zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie na rok szkolny 2022/2023

  1. Franków Jakub
  2. Kowalska Julia
  3. Krajewski Filip
  4. Kwiatkowska Olga
  5. Nurkiewicz Julia
  6. Rzeszowski Bartosz
  7. Rysz Iga
  8. Wdowiak Zuzanna     
  9. Więcek Anton

Bardzo proszę rodziców  w/w dzieci  o  potwierdzenie  woli  przyjęcia  dziecka  do oddziału przedszkolnego  w postaci  pisemnego  oświadczenia /do pobrania  na stronie internetowej  lub w sekretariacie szkoły/ w nieprzekraczalnym terminie  od 24.03.2022  do  31.03.2022 r.  do godz.15 :00.

 Wszystkie dzieci , których rodzice złożyli deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/23 zostały przyjęte do  oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie.

Pliki do pobrania ==> oświadczenie woli