Lista dzieci biorących udział w rekrutacji i przyjętych do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie w roku szkolnym 2022/2023

Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/23 zostały przyjęte do  oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie.

  1. Franków Jakub
  2. Kowalska Julia
  3. Krajewski Filip
  4. Kwiatkowska Olga
  5. Nurkiewicz Julia
  6. Rzeszowski Bartosz
  7. Rysz Iga
  8. Wdowiak Zuzanna
  9. Więcek Antoni