Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola

Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie  informuje, że rekrutacja do oddziału przedszkolnego  3-4 latków  – nabór uzupełniający trwa od dnia 29 kwietnia 2022 do dnia 09 maja 2022 /do godz. 15:00/

Nabór uzupełniający dotyczy wyłącznie :

– dzieci czteroletnich  urodzonych w 2018 roku

– dzieci trzyletnich  urodzonych w  2019 roku

 

Wniosek wraz z załącznikami dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Po wypełnieniu, komplet dokumentów należy przekazać do sekretariatu szkoły .

Zgodnie z harmonogramem :

1/ dnia 13 maja 2022 r. do godz. 15:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  w naborze uzupełniającym ,

2/ od 16.05.2022 r. do 20.05.2022 r. do godz. 15:00 -rodzice kandydata składają „Oświadczenie woli o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego „ – druk oświadczenia do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły ,

3/ dnia 23 maja 2022 r. do godz. 9:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w naborze uzupełniającym.

 

 

Zasady, harmonogram i kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Wińsko na rok 2022/2023

Zasady, harmonogram i kryteria

Załączniki do pobrania (archiwum *.zip)