19 maja, 2022

Majowe uroczystości

2 maja obchodzimy Dzień Flagi. Został on ustanowiony przez Sejm w 2004 r. Celem święta jest promowanie szacunku do flagi oraz propagowanie wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. W tym dniu Polacy z dumą wywieszają flagi w domach i instytucjach państwowych. 2 maja obchodzimy także Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Organizowane są różnego rodzaju obchody, gry i zabawy promujące patriotyzm.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dzien-flagi-rzeczypospolitej-polskiej–swietujmy-razem

3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia konstytucji. Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Uczniowie naszej szkoły, aby uczcić te ważne daty wykonali własnoręcznie prace plastyczne związane z polskimi symbolami narodowymi.