XXI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Karoliny Kusek

„Tyle w kwiatach tych NAS.
W ICH twarzy odbita nasza twarz”

Powyższe słowa z bogatego dorobku poetki Karoliny Kusek stały się mottem tegorocznego XXI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego poświęconego jej poezji. Konkurs odbył się 10.06.2022r. w Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie. Uczestniczyli w nim uczniowie klas I – III ze szkół podstawowych z Wińska, Krzelowa, ze szkoły nr 2 w Wołowie oraz z Orzeszkowa. Każdy z nich zaprezentował recytację jednego z wierszy Karoliny Kusek.

Wybrać utwór było niełatwo, autorka ma w swoich licznych zbiorach ogromny zasób wierszy. Wiele z nich przybliża klimat polskiej przyrody wraz z jej nieodłączną częścią jaką są rośliny i zwierzęta, a także piękne krajobrazy i dary natury. Ważne miejsce w twórczości poetki zajmuje dziecko – mały człowiek, który czerpie całymi garściami z zielonych płuc przyrody, aby wraz z nią przyczynić się do tworzenia losów tego świata.

Konkurs rozpoczęła recytacja wiersza uczennicy z klasy VII. Kolejno pan dyrektor powitał zebranych gości: p.p. Karolinę Kusek, wicewójt Gminy Wińsko Bogusławę Folkman, byłą dyrektor szkoły Kazimierę Gomułkę, przewodniczącą Rady Rodziców Małgorzatę Kozarek, członków Jury: dyrektor GOK-u w Wińsku Czesławę Białek oraz pracownika biblioteki Annę Podbucką, opiekunów z poszczególnych szkół, a także Roberta Migdała – dziennikarza Gazety Wrocławskiej. W szczególny zaś sposób przyjął bohaterów spotkania – małych recytatorów wielkiej poezji.

Pan dyrektor w imieniu społeczności szkolnej podziękował Karolinie Kusek za wieloletnią współpracę, przyjaźń i dobre serce, jakie wkłada w nasze przyjazne relacje. Podziękowania złożyły także panie z GOK-u w Wińsku.

W dalszej części uczestnicy przystąpili do recytacji. Słowa były wypowiadane na tle delikatnej muzyki, odzwierciedlającej dźwięki lasu, śpiew ptaków i szum wody. Jury miało niełatwe zdanie. Jeszcze przed obradami, kolejny uczeń z klasy VII zaprezentował wiersz poetki, a następnie wszyscy udali się na poczęstunek.

Po przerwie, była dyrektor Kazimiera Gomułka w ciepłych słowach opisała niezwykłą relację, która łączy autorkę ze szkołą i podziękowała pani Karolinie za serdeczność, jaką darzy każdego bez wyjątku. Wzruszona poetka podkreśliła życzliwość ze strony wszystkich, z którymi się tu spotyka, traktując ich jak swoją wielką Rodzinę.

Przystąpiono do ogłoszenia werdyktu Jury, uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez autorkę wraz z autografem poetki. Karolina Kusek gratulując każdemu, skierowała do uczniów kilka słów dotyczących prezentacji utworów.

Następnie wicewójt przekazała specjalną nagrodę Wójta Gminy Wińsko uczennicy Natalii Leśnej za najlepszą recytację.

Kolejny konkurs dobiegł końca. Z wielką radością spotkaliśmy się ponownie po tak długiej przerwie spowodowanej pandemią. Z niecierpliwością czekamy już na następne spotkanie z panią Karoliną Kusek. Do zobaczenia za rok!

Nagrodzeni uczniowie:

Kategoria – klasa I

Lena Łakoma SP nr 2 Wołów  – I miejsce
Emma Kuziel  SP Wińsko – II miejsce
Amelia Burak  SP Wińsko – III miejsce
Witold Berestecki SP Orzeszków – wyróżnienie

 

Kategoria – klasa II

Natalia Leśna SP Orzeszków – I miejsce
Kaja Mirytiuk SP Wińsko – II miejsce
Zuzanna Zerka SP nr 2 Wołów – III miejsce
Oliwia Borecka SP Wińsko – wyróżnienie

 

Kategoria klasa – III

Natalia Jankowska SP nr 2 Wołów – I miejsce
Alan Bursztyński SP Wińsko – II miejsce
Łucja Foryś SP Krzelów – III miejsce