Ważne są tylko te dni których jeszcze nie znamy…

„Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy” ten fragment ze znanej piosenki był mottem tegorocznego zakończenia roku szkolnego, w sposób szczególny były skierowany do uczniów klasy VIII – tegorocznych absolwentów!

Pożegnanie uczniowie klasy VIII odbyło się w czwartek na uroczystym apelu. Klasa VIII wyraziła swoją wdzięczność za lata nauki, czas spędzony w szkolnych murach. Uczniowie klasy VII pożegnali swoich starszych kolegów i koleżanki wręczając im drobne prezenty. Rada Rodziców również wręczyła tegorocznym absolwentom upominki z najlepszymi życzeniami. Nastąpiło oficjalne przekazanie pocztu sztandarowego klasie VII. Szczególnie klasa VIII skierowała swoją wdzięczność swoim wychowawcom za czas spędzony w naszej szkole, zdobytą wiedzę i umiejętności. I to właśnie do naszych absolwentów kierujemy najlepsze życzenia, aby rozwinęli swoje skrzydła, realizowali marzenia! Obie klasy z Wychowawcami i Rodzicami spotkali się na wspólnym ognisku.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/22 odbyło się 24 czerwca, po uroczystej Mszy świętej w intencji Patrona uczniowie udali się do nowej hali sportowej. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani Bogusława Folkman- wicewójt Gminy Wińsko. Radę Rodziców reprezentowały panie: Gabriela Kamińska, Katarzyna Rejmak, Magdalena Radyk-Rejmak, Agata Petruś, Joanna Kern, Joanna Wałęcka., z rąk dyrektora szkoły pana Dariusza Kucnera panie otrzymały „Kropelkę życzliwości’, podziękowanie za zaangażowanie, pomoc i wsparcie na rzecz szkoły.

Był czas na wręczanie nagród za wysokie wyniki w nauce, 100 % frekwencję oraz gratulacje za zdobyte osiągnięcia. Uczennice z najwyższą średnią Wiktoria Kamińska kl. VIII oraz Natalia Kamińska kl. VII  otrzymały nagrodę Wójta Gminy. Wśród obdarowanych byli uczniowie, którzy brali udział w konkursie poetycko -plastycznym o patronie szkoły, Filip Jakubowski zajął I miejsce, Maja Zarazińska II miejsce, Filip Uść miejsce III. Głównymi nagrodami były telefony zafundowane przez panią Dominikę Niedzielską z firmy Orange z Wołowa. Uczniowie klasy I-III otrzymali również nagrody za udział w konkursie „Warzywa i owoce”

Dzięki Państwu Aleksandrze i Patrykowi Uchrońskim w naszej szkole obdarowani zostali książką najlepsi uczniowie w kategorii: matematyk, historyk, przyrodnik i polonista roku. Na ten tytuł w tym roku zasłużyli sobie Wiktoria Kamińska, zdobywając tytuł matematyka i przyrodnia roku, Natalia Kasjan tytuł polonisty roku oraz Julia Radyk historyka roku.  Zostały wręczone nagrody dla finalistów powiatowych konkursów organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji w Wołowie: Julia Radyk zajęła I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym oraz Wiktoria Kamińska II miejsce w Powiatowym quizie Historycznym- „Na tropie zabytków- miejsca oczywiste i nieoczywiste w powiecie wołowskim”

Po zakończonym apelu uczniowie z wychowawcami udali się do swoich klas po odbiór świadectw. Wszystkim uczniom za wysokie wyniki w nauce oraz laureatom konkursów gratulujemy!!!

Bezpiecznych i udanych wakacji życzymy!

 

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2021/2022

 

Kl. I: Witold Berestecki, Aleksander Podbucki, Filip Jakubowski, Igor Gracz, Kacper Gumienny, Dawid Malejki, Szymon Letki

Kl. II: Natalia Leśna, Emilia Terech,

Kl. III: Maja Zarazińska, Jonatan Kern, Maria Dumańska, Anna Świrska

Kl. IV: Antonina Więcek, Mateusz Golik, Hanna Rejmak, Natalia Płachta, Dorota Płachta, Amelia Tatarczuk, 

Kl. V: Elżbieta Dumańska, Jagoda Podbucka, Zofia Popielarz, Paulina Rzeszowska

Kl. VII: Natalia Kamińska, Natalia Garlicka, Natalia Kasjan

Kl. VIII: Wiktoria Kamińska, Julia Radyk, Oliwia Petruś, Julia Brzezińska

 

Uczniowie ze 100% frekwencją

 

 Natalia Kamińska, Natalia Kasjan, Julia Radyk, Wiktoria Kamińska, Oliwia Petruś