„Ratujemy i Uczymy Ratować”

Realizacja Programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”

 

             W dniach 23 i 30.05. oraz 13.06.2022r. w klasach I – III w dwóch grupach zostały przeprowadzone działania związane z nauką udzielania pierwszej pomocy. Na wstępie przekazano uczniom potrzebę znajomości niezbędnych czynności, które należy podjąć w przypadku ratowania czyjegoś zdrowia i życia. Następnie nauczyciel instruktor zaprezentował  kolejne kroki postępowania w przypadku potrzeby ratowania osoby przytomnej i nieprzytomnej od momentu zauważenia wypadku do ostatnich czynności przeprowadzanych do chwili przyjazdu karetki pogotowia. Kolejno dzieci przystąpiły do działań praktycznych,   ćwiczyły układanie poszkodowanego nieprzytomnego, który oddycha – w pozycji bocznej oraz  postępowanie w przypadku osoby nieprzytomnej, która nie oddycha – wdechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej. Wykorzystano fantomy będące na wyposażeniu szkoły. Ponadto przypomniano ważne numery alarmowe i przeprowadzano przykładowe rozmowy z odpowiednimi służbami.

                   W dalszych działaniach uczniowie, podzieleni na grupy, pracowali z uzupełnianką wyrazową oraz rozwiązywali krzyżówkę. Poczynania te miały na celu utrwalenie nabytej wiedzy. Dzieci obejrzały film instruktażowy obrazujący najważniejsze zasady dotyczące udzielania pierwszej pomocy.

                          Uczniowie otrzymali książeczkę do nauki pierwszej pomocy. W celu utrwalenia nabytej wiedzy, kolorowały ilustracje związane z tematem. Na zakończenie przeprowadzono egzamin, który wszyscy uczniowie zdali pomyślnie. Uwieńczeniem działań było wręczenie każdemu uczniowi Certyfikatu ukończenia kursu pierwszej pomocy oraz nagród za podjęte działania.

  Poprzez realizację programu uczniowie kl. I zdobyli, a kl. II – III utrwalili dodatkową wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz  nauczyli się wykorzystywać ją w praktyce. Pozyskane wiadomości przyczyniły się do zwiększenia bezpiecznych zachowań oraz świadomości reagowania na różne, nieprzewidywalne sytuacji.