Warto podsumować kolejny rok u Markiewicza! Rok szkolny 2021/2022, to już wspomnienia.

W roku szkolnym 2021/2022 w nasza szkoła jak zwykle tętniła życiem, podejmowaliśmy wiele inicjatyw – organizowane były konkursy, wycieczki, projekty edukacyjne. Szkoła reprezentowana była również na konkursach zewnętrznych – ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych gminnych i międzyszkolnych. Była to czas wytężonej pracy zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

 

Charytatywnie u Markiewicza

Dążymy, by uczniowie naszej szkoły wyrośli na ludzi wrażliwych i empatycznych ludzi w dorosłym życiu. Zachęcamy i staramy się tworzyć sytuacje sprzyjające angażowaniu się w akcje charytatywne. W minionym roku organizowane były to m.in.: kwesta w ramach Akcji „Pola nadziei” na rzecz wrocławskiego hospicjum dla dzieci (Żółty Marsz był zwieńczeniem tej akcji), zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy, zbiórka darów na rzecz domu dziecka „Wiosna” w Krzydlinie Małej, akcja „I Ty możesz pomóc” – zbiórka pieniężna na rzecz chorego chłopca z Wińska, zbiórka darów dla Pań – podopiecznych z klasztoru w Krzelowie, udział w akcji „Karma dla zwierzaków”, akcja „Góra Grosza”, zbiórka pieniędzy dla Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych, akcja „Szlachetna Paczka”, ,Młodzi w akcji” – uczniowie klas 8 włączyli się w program którego celem jest zachęcanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia (udział wzięły 3 osoby), udział w akcji „Sprzątanie Świata”, akcja „Zbieramy baterie i telefony – edycja X”, Dzień Autyzmu – lekcje wychowawcze według przygotowanych scenariuszy i Niebieski Marsz, przeprowadzenie zajęć w ramach Dnia Wolontariatu.

 

Wiwat Polska! Edukujemy patriotycznie

Ważnym zadaniem szkoły jest rozbudzanie i podtrzymywanie postawy patriotyzmu w uczniach naszej szkoły. Dążymy do tego przez organizowane cyklicznie wydarzenia, akcje i działania o takim charakterze. W tym roku na uwagę zasługują: apel upamiętniający wybuch II Wojny Światowej (1 września), akcja „Szkoła do hymnu”, akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, „11 listopada – Święto Niepodległości” – uczestnictwo w obchodach zorganizowanych w Wińsku jak również rozdawanie biało – czerwonych kotylionów przy kościele w Małowicach, apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, apel z okazji świąt – Jasełka,  apel przedświąteczny – przedstawienie „Wielkanocna Kruki”, apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

Wart być aktywnym, czyli konkursy, konkursy …

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach o różnym zasięgu i różnorodnej tematyce. To okazja do sprawdzenia poziomu wiedzy, umiejętności i zaangażowania.  Nie sposób wymienić wszystkie, w których uczestniczyli w minionym semestrze nasi uczniowie, ale należy wspomnieć o: Powiatowym Konkursie Matematycznym „Plusik”, „Powiatowym Konkursie Matematycznym „Omnibus”, Gminnej Grze Terenowej (I miejsce klasy VII naszej szkoły),

Gminny Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym (uczniowie naszej szkoły zajęli IV miejsce), udział klas I – III w konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” (konkurs ogólnopolski, organizowany przez KRUS), konkursie „Młody Poliglota – XII Powiatowy Konkurs Językowy” – dla uczniów klas VII – VIII, udziale klas I – III w konkursie plastycznym „Twórczość Marii Konopnickiej” – (konkurs powiatowy organizowany przez PCEiPP Wołów, Natalia Leśna zajęła II miejsca i udział w Gali Laureata), udziale uczniów klas I – III w konkursie recytatorskim „Wiersze znane i lubiane – konkurs powiatowy, organizowany przez szkołę w Krzelowie, uczniów klas i – II w konkursie recytatorskim „Wiersze o mojej mamie” (konkurs powiatowy, organizowany przez GOK w Wińsku), uczniów klas I – III w konkursie recytatorskim poezji Pani Karoliny Kusek (konkurs powiatowy organizowany przez naszą szkołę), uczniów klas i – III w konkursie Ekologiczno-Zdrowotnym organizowanym przez szkołę w Wińsku (zajęcie I miejsca przez drużynę naszej szkoły), powiatowym konkursie matematycznym dla klas III „Mały Plusik (do etapu powiatowego zakwalifikowali się: Dominik Wałęcki, Jonatan Kern, Anna Świrska), w powiatowym konkursie polonistycznym „Mały Ortografik” do etapu powiatowego zakwalifikował się Dominik Wałęcki, gminnej grze terenowej (matematyczna) w Wińsku  – zajęcie I miejsca przez uczniów klasy VII naszej szkoły

Konkursy wewnątrzszkolne to:  Konkurs znajomości tabliczki mnożenia – klasy I – III, konkurs na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną (Adam Kurzac – I miejsce w kategorii pisanka, kl. II), Natalia Leśna – II miejsce w kategorii palma (kl. II), Emilia Terech – II miejsce w kategorii stroik), turniej ekologiczny połączony z pantomimą o tematyce ekologicznej, konkurs plastyczny klas I – III „Album o Janie Markiewiczu”, konkurs „Warzywa i owoce zjadamy – dużo energii mamy” – połączony z turniejem dotyczącym zdrowego żywieni – kasy i –III przygotowywały zdrowe kanapki oraz owocowe szaszłyki,

Konkursy wewnątrzklasowe: konkurs pięknego czytania (klasa II), konkurs kaligraficzny (klasa III), konkurs sprawności fizycznej (klasa II i III),

 

Ruszaj w Polskę, poznaj kraj!

Ciekawość świata i rządowy program „Poznaj Polskę” pomaga naszym dzieciom doświadczać przyjemności podróżowania i odkrywania pięknych miejsc w Polsce, to jednocześnie okazja do integracji i zacieśniania szkolnych przyjaźni zaraz po zniesieniu obostrzeń pandemicznych. Młodzi od Markiewicza mieli okazję uczestniczyć w: wycieczce do kina z okazji Dnia Dziecka (klasy VII, VIII), wycieczce do kina z okazji Dnia Dziecka na bajkę „To nie wypanda” (klasy 0 – IV), wycieczce klas IV – VIII do Warszawy w ramach ministerialnego projektu Poznaj Polskę, wycieczce do Wałbrzycha klas I – III w ramach ministerialnego programu Poznaj Polskę, wycieczce do Tarchalic – klasy I – III w ramach projektu proekologicznego, wyjeździe klas 0 – III do Wińska na przedstawienie „Kwiatek”, oraz uroczyste obchody 1 Dnia Wiosny,  ognisku integracyjnym klasy VII, ognisku na zakończenie klasy VIII.

 

Bez apeli, uroczystości, świąt i wydarzeń nie ma pełnej edukacji

Wielostronny, szeroki rozwój naszych uczniów, na tym nam zależy. Uroczystości organizowane w szkole podnosiły poziom edukacji oraz kształtowały umiejętności społeczne. Warto wspomnieć o: udziale klasy V w Ogólnopolskim Programie InstaLing – służącym utrwalaniu słownictwa z języka angielskiego, spotkaniu z Panią Bronisławą Jabłońską w ramach organizacji obchodów Święta Szkoły oraz wspomnienia o założycielu oraz patronie szkoły – Janie Markiewiczu, akcji „Warzywa i owoce w szkole”, udziale w projekcie edukacyjnym „Oceanarium w kapsule, udziale w internetowym spektaklu „Calineczka” oraz „Zaginiony świat”,  udziale w spektaklu „Królowa Śniegu”, teatrzyku objazdowgo,  ekologicznym projekcie edukacyjnym, projekcie edukacyjnym o zdrowym żywieniu, obchodach Dnia Liczby PI, webinarium dla uczniów klasy VII i VIII „Hejt i mowa nienawiści – reaguj i nie bądź obojętny”, webinarium dla uczniów klasy VII i VIII „Sexting – czy jest przestępstwem?”, Tygodniu Bezpiecznego Internetu, spotkanie z wolontariuszką Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci połączone z prelekcją na temat działań tej instytucji, rekolekcjach wielkopostnych, spotkaniu z naczelnikiem Urzędu Skarbowego – prelekcja „Hazard – nie daj się wciągnąć” egzaminie ósmoklasisty, działaniach podejmowanych przez Samorząd Szkolny – „Nocowanie w szkole” , „Turlane opowieści”, „Pikniku Rodzinnym” (przedszkole), „Dzień Chłopca”, „Mikołajki”, „Wigilie Klasowe”, „Bal Karnawałowy”, „Dzień Kobiet”, itp.

 

W zdrowym ciele zdrowy duch!

Dbamy o bezpieczeństwo, zdrowy, aktywny tryb życia i dobre warunki nauki. Nasza szkoła podejmowała w minionym roku wiele działań w tej dziedzinie

Pielęgniarka szkolna, Pani Ania, bacznie obserwowała stan zdrowia naszych uczniów i kontrolowała warunki higieniczne w szkole, było to szczególnie ważne w czasie pandemii. Przedszkolaki mogły dowiedzieć się od policjantów i strażaków na czym polega praca tych służb. W klasach starszych realizowaliśmy programy rozwijające kulturę fizyczną i umiejętności ratowania życia: „Ratujemy i uczymy ratować”, „Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju”, „Phoenix Active School”, uroczyste otwarcie przyszkolnej hali sportowej, mecz otwarcia hali sportowej Małowice – Orzeszków oraz Iwno – Przyborów.

Ważnym wydarzeni em dla naszych dzieci był egzamin na kartę rowerową. Pod koniec roku szkolnego uczniowie mieli tez możliwość usłyszeć z ust Policji przypomnienia dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z czasu wolnego podczas ferii lub wakacji

 

Wydarzyło się u Markiewicza!

Do działań, które z pewnością zasługują na uwagę i poprawiają komfort naszych uczniów należy oddanie do użytku przyszkolnej sali gimnastycznej, odnowienie sal lekcyjnych – matematycznej oraz przyrodniczej.

Niezmiernie istotnym i ważnym jest wygospodarowanie i wyremontowanie gabinetu terapeutycznego, który zapewnia właściwe warunki pracy zarówno dla uczniom i nauczycielom.

Ważnym dla szkoły jest ministerialny program „Laboratorium przyszłości”, z którego skorzystają wszyscy jej uczniowie. To program wsparcia dla szkół, w ramach którego szkoły otrzymały drukarki 3D, roboty oraz sprzęt do nagrań audio i video. Z pewnością dostępność takiego sprzętu w naszej placówce dostarczy nowych możliwości w wielu dziedzinach i przysłuży się do odkrycia talentów.

Kadra pedagogiczna szkoły również ciągle doskonali swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, kursach, sieciach współpracy i studiach podyplomowych.

 

Multimedia: Kamila Zalas
Tekst: Marta Szwiec-Pater