NR GRUPY ZAJĘCIA Liczba godzin na grupę NAUCZYCIEL PROWADZĄCY DZIEŃ TYGODNIA GODZINY
(OD – DO)
O.1.1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z BIOLOGII 30 Anna Mazur wtorek 14.35-15:20
O.2.1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z TIK – INFORMATYKA 30 Bożena Zarazińska środa 13:45-14;30
O.3.1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia MATEMATYKA 30 Bożena Zarazińska środa 14.35-15:20
O.3.2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia MATEMATYKA 30 Marta Szwiec-Pater środa 11:45-12:30
O.3.3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia MATEMATYKA 30 Małgorzata Bielecka wtorek 8:00-8:45
O.4.1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia BIOLOGIA 30 Anna Mazur poniedziałek 13:45-14:30
O.5.1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia CHEMIA 30 Grażyna Studenna poniedziałek 13:45-14:30
O.6.1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia FIZYKA 30 Grażyna Studenna środa 14:35-15:20
O.7.1 Zajęcia rozwijające uzdolnienia J.NIEMIECKI 30 Ewelina Skoczyńska wtorek 14:35-15:20
O.7.2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia J.NIEMIECKI 30 Ewelina Skoczyńska poniedziałek 13:45-14:30
O.7.3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia J. NIEMIECKI 30 Ewelina Skoczyńska czwartek 8:00-8:45
O.8.1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia J. ANGIELSKI 30 Joanna Bochenek wtorek

piątek

15:20-16:05

15:20-16:05

O.9.1. Zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu przedsiębiorczości 15 Grażyna Studenna poniedziałek 14:35-15:20
O.10.1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 30 Joanna Matysiewicz poniedziałek 12:50-13:35
O.11.1. Zajęcia logopedyczne 15 Julianna Wdowiak piątek 12:50-13:35
O.11.2. Zajęcia logopedyczne 15 Julianna Wdowiak piątek 14.35-15.20
O.12.1. Pomoc pedagogiczna 15 Katarzyna Więcek środa 12:50-13:35
O.12.2. Pomoc pedagogiczna 15 Katarzyna Więcek piątek 8:00-8:45
O.13.1. Zajęcia z surdopedagogiki 30 Katarzyna Więcek środa 14.35-15:20
O.14.1. Zajęcia z arteterapii 30 Kamila Zalas wtorek 13:45-14:30
O.15.1. Warsztaty umiejętności komunikacji społecznej 30 Marta Szymoniak czwartek 14.35-15:20
O.16.1. Zajęcia logopedyczne indywidualne 30 Julianna Wdowiak poniedziałek 13:45-14:30
O.16.2. Zajęcia logopedyczne indywidualne 30 Julianna Wdowiak wtorek 13:45-14:30
O.16.3. Zajęcia logopedyczne indywidualne 30 Julianna Wdowiak wtorek 14:35-15:20
O.16.4. Zajęcia logopedyczne indywidualne 30 Julianna Wdowiak środa 7:15-8:00
O.16.5. Zajęcia logopedyczne indywidualne 30 Julianna Wdowiak czwartek 14.35-15:20
O.16.6 Zajęcia logopedyczne indywidualne 30 Julianna Wdowiak piątek 12:50-13:35
O.16.7 Zajęcia logopedyczne 30 Julianna Wdowiak piątek 13:45-14:30
O.17.1. Konsultacje psychologiczne- indywidualne 30 Marta Szymoniak wtorek 8:00-8:45
O.17.2. Konsultacje psychologiczne- indywidualne 30 Marta Szymoniak wtorek 12:50-13:35
O.17.3. Konsultacje psychologiczne- indywidualne 30 Marta Szymoniak wtorek 13:45-14:30
O.17.4. Konsultacje psychologiczne- indywidualne 30 Marta Szymoniak wtorek 14.35-15:20
O.17.5. Konsultacje psychologiczne- indywidualne 30 Marta Szymoniak czwartek 11:45-12:30
O.17.6. Konsultacje psychologiczne- indywidualne 30 Marta Szymoniak czwartek 12:50-13:35
O.17.7. Konsultacje psychologiczne- indywidualne 30 Marta Szymoniak czwartek 13:45-14:30