Laboratoria Przyszłości  #LaboratoriaPrzyszłości i #LaboratoriaPrzyszlosci

to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

W ramach programu- Laboratoria Przeszłości nasza szkoła wzbogaciła się o nowoczesne sprzęty edukacyjne:

 • Zestaw 6 robotów edukacyjnych wraz z akcesoriami
 • Filament
 • Skaner kombatybilny z drukarką 3D
 • Drukarka 3D wraz z akcesoriami
 • Aparat fotograficzny z akcesoriami
 • Gimbal
 • Mikroport z akcesoriami
 • Mikrofon kierunkowy z akcesoriami
 • Greenscreen
 • Oświetlenie do realizacji nagrań
 • Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami
 • Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem

 

Na zakup w/w sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości wydano 29 993,80 zł.

#LaboratoriaPrzyszłości i #LaboratoriaPrzyszlosci