LAS W SŁOIKU

            W ramach zajęć unijnych realizowanych w naszej szkole, w każdy poniedziałek uczniowie klasy V spotykają się na zajęciach rozwijających z biologii.  Przeznaczone są one  dla  tych, którzy chcą poszerzać swoje zainteresowania i uzdolnienia biologiczne. Pozwalają rozszerzyć wiadomości, które interesują uczniów, ugruntować posiadaną już wiedzę oraz zdobyć nowe wiadomości i umiejętności. Zajęcia te mają również na celu pobudzanie kreatywności, aktywności i  twórczego myślenia. Udział w nich umożliwia jego uczestnikom, rozwijanie własnych umiejętności.
Po ugruntowaniu wiedzy o lesie uczniowie wykonali przestrzenne prace – Las w słoiku, które zostały zaprezentowane społeczności uczniowskiej.