XXII edycja Góry Grosza podsumowana!

Nasze szkoła  po raz kolejny przystąpiła do XXII edycji ogólnopolskiej akcji “Góra Grosza” organizowana przez Towarzystwo ,,Nasz Dom”.

Celem akcji w roku szkolnym 2021/22  było zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.

Głównym obszarem wsparcia była:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Jak co roku pod okiem pani Małgorzaty Bieleckiej i pani Bożeny Zarazińskiej zbieraliśmy grosiki, pakowaliśmy je do pudełek oraz odesłaliśmy je przez Pocztę Polską do organizatora.

Udało się zebrać 11 pudełek monet na łączną kwotę 668,05 zł.

Takie wspólne zaangażowanie wielu osób w akcję ,,Góra Grosza”  nauczyło nas współpracy, przyczyniło się do popularyzacji pozytywnych działań na rzecz innych osób o dobrym sercu. A co najważniejsze sprawiło, że stajemy się lepsi.

Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, którzy brali udział w akcji serdecznie dziękujemy.