Zbieraj baterie i telefony!

 

 

Drodzy Rodzice, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły kolejny raz przystąpiliśmy do programu

 ,,ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY”

ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i telefonów komórkowych. Jego celem jest zapoznanie dzieci  z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Program ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.

Organizatorami programu są Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz Biosystem Electrorecykling S.A.

 

NIE WYRZUCAJCIE ZUŻYTYCH BATERII I TELEFONÓW, PRZYNIEŚCIE JE DO SZKOŁY.

Zużyte baterie i telefony można wrzucić do specjalnego pojemnika na baterie, który stoi w klasie II Wspólne dbajmy o środowisko!