Przypominamy o wpłatach na Komitet Rodzicielski

Przypominamy o wpłatach na Komitet Rodzicielski. Składka wynosi 40 zł od rodziny, także wtedy gdy dzieci z jednego domu uczęszcza więcej do naszej szkoły.

Wpłaty otrzymane tytułem Komitetu Rodzicielskiego są przeznaczane m.in. na:

– pasowania na przedszkolaka i pierwszoklasistę

– świętowanie Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet, Dnia Nauczyciela, Mikołaja

– pożegnanie klas VIII

– zakończenie roku szkolnego (nagrody)

– Dzień Dziecka i Święto Rodziny

– inne, ustalane w razie potrzeby.

W tym roku przyjęliśmy rozwiązanie, że 30% środków zebranych od rodziców danej klasy jest przekazywane do dyspozycji danej klasy (np. jako dofinansowanie wyjazdów, zakupów) pod warunkiem dokonania wpłat przez wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci danej klasy (100%). Decyzję o ich przeznaczeniu na dany cel podejmuje Komitet Rodzicielski danej klasy w porozumieniu z wychowawcą i uczniami.

Wpłat tytułem Komitetu Rodzicielskiego można dokonywać:

– gotówką w sekretariacie szkoły

– przelewem na nr konta 54 1090 2460 0000 0001 4865 9197  Santander Bank Polska S.A

 

Przypominamy o trwających zbiórkach makulatury (bez kartonu) i plastikowych nakrętek,

które także zasilą finanse Rady Rodziców, a co za tym idzie – skorzystają z tego nasze dzieci !

A także o nowości w tym roku– Allegro lokalne. Zbieramy na Dzień Dziecka