Baśń muzyczna „Czerwony Kapturek”

            Dnia 23.11.2022r. dzieci z grup przedszkolnych oraz uczniowie klas I – III obejrzeli spektakl pt. ”Czerwony Kapturek”, który został zaprezentowany w DOK-u w Brzegu Dolnym. Wykonawcami przedstawienia byli aktorzy z Teatru Nowoczesnego w Krakowie.

Dobrze znana wszystkim baśń realizowała przede wszystkim cele edukacyjne. Ukazała w pośredni sposób sytuacje dydaktyczno – wychowawcze, dzięki którym najmłodsi widzowie zrozumieli co to znaczy pojęcie „obcy”, uczyli się umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach mogących stanowić dla nich zagrożenie, a także wyciągać wnioski i podejmować właściwe decyzje. Przedstawienie ukazało również potrzebę przestrzegania nakazów i zakazów rodziców, wynikających z troski o dobro dziecka.

Ponadto spektakl niósł ze sobą niezwykłe walory artystyczne, w wyraźny sposób oddziałujące na zmysły młodego widza. Przebogata kolorystyka z efektami specjalnymi oraz rytmiczne, łatwo wpadające w ucho piosenki, skupiały uwagę uczniów. Powodowały, że od początku do samego końca nie sposób było się nudzić. Wszystkie elementy takie jak: barwne i fantazyjne kostiumy, ruchoma scenografia, niepowtarzalna muzyka, w znaczący sposób wpłynęły na odbiór ich przez najmłodszą widownię. Kształtowały ich głęboką wrażliwość i przyczyniły się do stworzenia baśniowej atmosfery.

Wszyscy uczestnicy wyjazdu na przedstawienie wrócili pełni wrażeń i pozytywnych emocji, ubogaceni o niesamowite doznania i niezwykłe przeżycia.