III Powiatowy Festiwal Nauki

Powiatowy Festiwal Nauki to wydarzenie cykliczne zapoczątkowane przez p. Reginę Kmicińską, doradcę metodycznego przedmiotów przyrodniczych w PCEiPPP w Wołowie.
W tym roku szkolnym organizatorem festiwalu była nasza szkoła. Na nowej hali sportowej zgromadziło się wiele szkół powiatu wołowskiego. Każda ze szkół wytypowała uczniów, która zaprezentowała przygotowane przez siebie doświadczenia. Nas reprezentowały uczennice klasy ósmej: M. Karasińska, N. Garlicka, N. Kasjan oraz M. Nosek. Uczniowie naszej szkoły mogli poznać zagadnienia z fizyki i chemii w bardzo prosty i zrozumiały sposób.   Mieli również okazję zobaczyć jak teoria wygląda w praktyce.
Festiwal rozpoczęła pani K. Adaśko – dyrektor PCEiPPP w Wołowie. W swoich słowach powitała wszystkich uczestników. Podziękowała organizatorom z serdeczne przyjęcie wszystkich uczestników.
24 listopada pozostanie na długo w naszej pamięci.