IV Turniej Czytelniczo – Plastyczny

W ramach realizacji zadań  związanych z podnoszeniem czytelnictwa wśród dzieci, 30.11.2022r. został przeprowadzony turniej czytelniczo-plastyczny dla uczniów klas 1-3. Była to już czwarta jego edycja. Celem głównym naszego turnieju było:
– propagowanie czytelnictwa wśród dzieci;
– rozwijanie i pogłębianie zainteresowań czytelniczych,
– kształtowanie szacunku i poszanowania dla książek,
– kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej uczniów.
Hasło przewodnie „ Literackie potyczki biblioteczne”.
W czytelniczych zmaganiach wzięło udział 22 uczniów klas 1 – 3. Uczestnicy konkursu musieli wykazać doskonałą pamięcią, spostrzegawczością, odwagą oraz refleksem.  Do zadań uczniów należało:
– po pierwsze – na podstawie wyświetlanej bajki Calineczka wymienić pięciu bohaterów bajki,
– po drugie – na podstawie  rekwizytów skojarzyć z tytułem baśni/wiersza/lektury,
– po trzecie – odgadnąć jaka to postać z literatury dziecięcej na podstawie krótkiego opisu,
Ostatnim zadaniem uczestników turnieju było dokańczanie cytatów znanych wierszy.
Na zakończenie uczniowie otrzymali przygotowane postacie z bajek, które samodzielnie pokolorowali.
Wszyscy uczestnicy turnieju wykazali się dużą wiedzą czytelniczą. W nagrodę otrzymali drobne upominki.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwały panie: A. Mazur i J. Matysiewicz