Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras

 1. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin, www.stowarzyszenie-kras.pl, e-mail: biuro@stowarzyszenie-kras.pl, tel. (0-81) 746 19 85 wew.2

ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW

 Szanowni Państwo,

Po raz kolejny zapraszamy dzieci rolników na zimowe wyjazdy w góry. We współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej proponujemy 7-dniowe zimowiska w ośrodkach kolonijnych w Białym Dunajcu k/Zakopanego. Całkowity koszt zimowiska to 1350,00 zł, z tego 900,00 zł wyniesie dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Termin zimowiska: 11.02.2023 – 17.02.2023
Koszt: 450 zł (dla dzieci rolników)

 Zimowisko w Białym Dunajcu to m.in. zajęcia narciarskie z instruktorem, wyjście do aquaparku, wycieczki do Zakopanego, zabawy na śniegu, dyskoteki, konkursy i wiele innych zajęć.

Otrzymaliśmy decyzję Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników o otrzymaniu dofinansowania dla kilkuset dzieci.

Ponieważ nasze wakacyjne i zimowe wyjazdy cieszą się ogromnym zainteresowaniem rolników i mamy już wiele zgłoszeń na ten turnus, więc zapraszamy do szybkiej rezerwacji miejsc telefonicznie lub mailowo.

  Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, aby zarezerwować miejsca – liczy się kolejność zgłoszeń.

 Zapewniamy kompleksowe zorganizowanie zimowiska – transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Państwa Gminy), zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd., ubezpieczenie NNW, bilety wstępu, środki higieniczne, dezynfekcyjne, sprzęt narciarski itd.

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:

1. data urodzenia dziecka – 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2018 roku (wiek – do 16 lat)
2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS

(Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

 Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno-rentowym wyklucza możliwość dofinansowania wyjazdu

 Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska.

3.   dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:

 1. Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu (oryginał)
 2. Karta kwalifikacyjna uczestnika (3 strony)
  oraz, jeśli dotyczy:
 1. Oświadczenie – jeśli dziecko posiada inne nazwisko, niż rodzic ubezpieczony w KRUS
 2. Kopia właściwego orzeczenia sądu – w przypadku dziecka przebywającego pod opieką inną niż rodziców

W ramach współpracy z Państwem prosimy o:

 • przeprowadzenie rekrutacji dzieci (sporządzenie listy uczestników zimowiska, zebranie dokumentów)
 • przekazanie rodzicom informacji o zimowisku, godzinie wyjazdu, miejscu zbiórki
 • o ile to możliwe, prosimy o przeprowadzenie zbiórki pieniędzy od rodziców. Jeśli taka zbiórka nie jest możliwa prosimy przekazać rodzicom, że pieniądze należy włożyć dziecku do bagażu – po przyjeździe do ośrodka kolonijnego kierownik wypoczynku zbierze od dzieci pieniądze.
 • Na miejscu zbiórki w dniu wyjazdu wychowawca/kierowca, ze względów organizacyjnych, nie zbiera pieniędzy od rodziców.

JAK SKOMPLETOWAĆ / DOSTARCZYĆ DOKUMENTY:

 W załączeniu przekazujemy nast. dokumenty:

 1. Oferta zimowiska
 2. Informacje dla rodziców
 3. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (3 strony)
 4. Wzór listy uczestników wypoczynku
 5. Wzór Porozumienia w zakresie organizacji wypoczynku (do uzupełnienia jeśli chcą Państwo takie porozumienie jako Instytucja zawrzeć)

 Przed rozpoczęciem wypoczynku prosimy o zebranie i przesłanie:

1.lista uczestników wypoczynku załączonego wzoru – listę proszę przesłać mailem do 7 dni przed zimowiskiem  wypełnione

2. karty kwalifikacyjne uczestników (3 strony) – karty należy przesłać pocztą do Stowarzyszenia w terminie do 10 dni przed turnusem lub przekazać wychowawcy w dniu wyjazdu dzieci na wypoczynek.

3.oryginały zaświadczeń KRUS proszę przesłać pocztą do biura po ich skompletowaniu tj:

Oryginały zaświadczeń KRUS rolników (rodziców dzieci lub ich prawnych opiekunów) objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim lub zaświadczenie o pobieraniu emerytury/renty z KRUS) wystawione przez Oddziały Regionalne lub Placówki Terenowe KRUS. Na zaświadczeniu powinny się znaleźć m.in. nast. dane: imię i nazwisko rodzica, adres zamieszkania, okres podlegania ubezpieczeniu/pobierania renty, emerytury. Zaświadczenia te muszą być wystawione na rodziców (opiekunów), a nie dzieci.

 Odcinek renty lub decyzja np. o przyznaniu emerytury nie jest właściwym dokumentem.

W tym roku nie można już pobrać z KRUS zbiorczej listy ubezpieczonych rodziców. Fundusz Składkowy wymaga wyłącznie indywidualnych zaświadczeń rolników.

 Na Państwa życzenie chętnie podpiszemy Porozumienie o współpracy (proponowany wzór w załączeniu).

                                                                                                                    Z poważaniem

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras ul. Kościelna 5a/1,  20-307 Lublin www.stowarzyszenie-kras.pl   e-mail: biuro@stowarzyszenie-kras.pl, tel. (0-81) 746 19 85 wew.2, fax (0-81) 746-19-20

 

 

2. Informacje_dla_Rodziców_KRUS_2023_ZIMA