Wielka zbiórka „Góry grosza” już za nami

Nasi uczniowie kolejny raz pokazali, że chcą i chętnie pomagają tym, co o to proszą.

W szkole od listopada ubiegłego roku do końca marca tego roku trwała zbiórka „Góra grosza” już po raz XXIV. W tę akcję włączyły się wszystkie dzieci, te małe nasze drogie przedszkolaki i uczniowie klas I -VII.

Dziękujemy za ofiarność rodzicom, dziadkom naszych podopiecznych, bez których ta „Góra Grosza” nie była tak wielka.

Serdecznie wszystkim dziękujemy i z nadzieją patrzymy w kolejną edycję tej szczytnej akcji.

 

Koordynatorami tej akcji w naszej szkole jest Szkolne Koło Wolontariatu „Pomocni”