W dniu 24.04.2024 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Konkursie “Wiem co mnie otacza” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Dziewinie. Drużyna w składzie: Jagoda Podbucka, Paulina Rzeszowska, Tosia Więcek, Hania Rejmak  godnie reprezentowała naszą szkołę. Pytania dotyczyły znajomości flory, fauny Krainy Łęgów Odrzańskich, odnawialnych źródeł energii oraz selektywnej zbiórki odpadów. Uczniowie  poszerzyli swoją wiedzę na temat przyrody Krainy Łęgów Odrzańskich. Dziękujemy organizatorom za świetnie przygotowany konkurs.