Nabór uzupełniający do oddziałów przedszkolnych

Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie  informuje, że rekrutacja do oddziałów przedszkolnych – nabór uzupełniający trwa od dnia 06 maja 2024 do dnia 14 maja 2024 /do godz. 15:00/

Wniosek wraz z załącznikami dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Po wypełnieniu, komplet dokumentów należy przekazać  do sekretariatu szkoły .

Zgodnie z harmonogramem :

1/ dnia 17 maja 2024 r. do godz. 15:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  w naborze uzupełniającym ,

2/ od 17.05.2024 r. do 22.05.2024 r. do godz. 15:00 -rodzice kandydata składają „Oświadczenie woli o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego „ – druk oświadczenia do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły ,

3/ dnia 23 maja 2024 r. do godz. 15:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w naborze uzupełniającym.

Zasady, harmonogram i kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Wińsko na rok 2024/2025

  1. Pobierz dokumenty rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych: archiwum ZIP