Bezpieczeństwo najważniejsze…

 

 

               W ramach programów edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na wsi klasa trzecia brała udział w zajęciach z organizowanych  przez oddział KRUS Placówki Terenowej w Wołowie, a reprezentowanym przez panią Annę Jarocką. Zajęcia miały formę szkoleniowo-konkursową pt. „Zapoznanie uczniów z wykazem zabronionych w rolnictwie prac dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie”i odbyły się one 21 maja.

               Zajęcia składały się z dwóch części. W pierwszej części uczniowie w klasie oglądali bajkę pt.: „Rodzina Porażków”, w której tematyka dotyczyła zagrożeń w czasie prac czy zabaw w gospodarstwie rolnym. Następnie rozwiązywały test w formie obrazkowej sprawdzający ich wiedzę nt. bezpieczeństwa przy pracach na wsi. Ostatnim punktem szkolenia była rozmowa dotycząca uświadamiania dzieci o zagrożeniach, jakie mogą spotkać w rolnictwie. Na koniec rozdawanie były nagrody.

               W drugiej części spotkania na sali gimnastycznej uczniowie brali udział w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez Ochotniczą Straż Pożarną z Wińska. Strażacy bardzo dokładnie omówili jak należy udzielać pomoc, jaki jest numer alarmowy. Dzieci znały odpowiedzi na zadawane pytania przez strażaków, gdyż  systematycznie uczniowie naszej szkoły biorą udział w szkoleniach dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Następnie pan strażak zaprezentował na fantomie jak przywrócić resuscytacje krążeniowo-oddechową, bo nigdy nie wiadomo kiedy przyda nam się wiedza zdobyła podczas treningów. Fantomy do pierwszej pomocy mogą dać nam umiejętność, która pewnego dnia może uratować komuś życie. Uczniowie indywidualnie podchodzili do fantoma i ćwiczyli umiejętność ucisków na klatkę piersiową. W kolejnej części na fantomie pokazane zostało urządzenie defibrylator, które ma za zadanie przywracanie prawidłowego rytmu serca.

               Na koniec spotkania ze strażakami uczniowie mogli oglądać na placu szkoły wóz strażacki z jego całym wyposażenie. Największą atrakcją była możliwość wejścia do wozu. Ten dzień był słoneczny i ciepły, więc strażacy zademonstrowali dzieciom lanie wody z prądownicy strażackiej i tu uciechy było ogrom.

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem uczniów z panią Anną Jarocką i strażakami.

               Z pewnością na długo uczniowie zapamiętają ten dzień, gdyż omawiane było bezpieczeństwo w czasie prac na roli, czego dzieciom nie wolno, jakie są zagrożenia oraz co bardzo ważne dzięki strażakom kolejny raz brali udział w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy.