Powiatowy Konkurs poezji Karoliny Kusek

         XXIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Karoliny Kusek

 

„Nie zwijaj dłoni w pusty rulonik,

nie zwijaj wnuku.

Otwórz je szeroko dla ludzi,

bo dawanie jest wielką sztuką”

            Tradycyjnie, najpiękniejszy miesiąc  maj stanowił tło do prezentacji wspaniałego dorobku autorki wielu wierszy dla dzieci – pani Karoliny Kusek.  Powyższe słowa jednego z utworów poetki stanowiły motto XIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Pani Karoliny Kusek, którą niezmiennie z wielką sympatią i życzliwością przywitaliśmy w murach Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie. W tym roku konkurs odbył się we współpracy z Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie. Miło nam było powitać także zacne grono pozostałych gości. Uroczystość zaszczycili: zastępca wójta Gminy Wińsko – Monika Myrdzio, doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej przy PCEiPP w Wołowie – Dagmara Głuszczyńska, doradca metodyczny nauczania języka polskiego przy PCEiPP w Wołowie – Danuta Haller, dyrektor GOK w Wińsku – Czesława Białek, pracownik biblioteki w Krzelowie – Anna Podbucka oraz redaktor portalu Wroclaw.pl – Robert Migdał, dyrektor szkoły – Dariusz Kucner,  a także nauczyciele i opiekunowie, cała społeczność szkolna, a przede wszystkim nasi mali recytatorzy. Udział w konkursie wzięli uczniowie ze szkół podstawowych z klas I – III z: Wińska, Krzelowa, Głębowic, SP nr 2 z Wołowa oraz Orzeszkowa.

             Konkurs rozpoczęły uczennice starszych klas deklamując utwory Karoliny Kusek, wprowadzając tym samym wszystkich w podniosły nastrój. Pan dyrektor zwrócił się w pierwszej kolejności do naszej Wielkiej Przyjaciółki, dziękując jej za ogrom ciepła i przyjaźń, jaką obdarza naszą szkołę.  Wspomniał, iż w tym roku dzieci klas I – III naszej szkoły przygotowały prace plastyczne do wierszy poetki, które tworzą scenografię dzisiejszego wydarzenia. Kto wie, być może nasi „mali artyści” zostaną nawet ilustratorami kolejnych wydań utworów autorki.  Słowa podziękowania do pani Karoliny skierowała również zastępca wójta Gminy Wińsko pani Monika Myrdzio. Po przywitaniu całej społeczności szkolnej przez autorkę, uczestnicy deklamowali utwory w trzech kategoriach: klasy I, II i III.  Przedmiotem recytacji były piękne, przesiąknięte motywami przyrody dzieła, w których dziecko i jego relacje z drugim człowiekiem oraz naturą stanowią główny punkt. Prezentacje uczniów tworzyły niepowtarzalną atmosferę konkursu, gdzie wszyscy obecni byli zasłuchani a także zdumieni poziomem umiejętności małych wykonawców. Po pełnych wrażeń występach dzieci, uczestnicy i goście udali się na słodki poczęstunek.

             W wyniku burzliwych obrad Jury, przyznano trzy pierwsze miejsca na każdym poziomie klasowym.  Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe i słodkości ufundowane przez poetkę.  Ponadto wręczono Nagrodę Wójta Gminy Wińsko za najlepszą recytację.  Na zakończenie uroczystości miała miejsce sesja zdjęciowa i wzajemna wymiana serdeczności. Bardzo dziękujemy rodzicom za przygotowanie ciasta i elementów dekoracji na konkurs, a obecnym osobom za stworzenie niezwykłego klimatu wydarzenia. Już od dziś czekamy na następne spotkanie w przyszłym roku.  Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!