Edukacja teatralna odgrywa ważną rolę w procesie kształtowania twórczej postawy uczniów. Uczy wrażliwości oraz kształtuje postawę otwartą i twórczą. Edukacja teatralna wprowadza ucznia w zagadnienia współczesnej kultury oraz kształtuje potrzebę uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

Dlatego w naszej szkole odbyły się aż cztery wyjazdy do teatru w tym roku szkolnym przeznaczone dla uczniów klas IV-VII. Były to sztuki: “Balladyna”, “Mały Książę”, “Mity” i “Chłopcy z Placu Broni”.