“Pamiętnik pokoleń. Świadkowie historii” to publikacja, która ma na celu zachowanie w pamięci wiele doświadczeń i przeżyć, które kształtowały losy naszego kraju. Jest to wartościowy dokument pozwalający na lepsze zrozumienie historii.

W “Pamiętniku pokoleń” znajdują się różnorodne historie, począwszy od wspomnień z okresu II wojny światowej, przez życie w PRL-u, aż po transformację ustrojową lat 90. Autorzy tych wspomnień to osoby z różnych środowisk i grup społecznych, co sprawia, że książka jest niezwykle różnorodna
i bogata w różne punkty widzenia.

Każda z tych relacji jest cennym źródłem wiedzy historycznej i społecznej. Ukazuje, jak wielkie wydarzenia historyczne wpływały na codzienne życie ludzi oraz jak radzili sobie oni z wyzwaniami, które przed nimi stały. Książka ta nie tylko edukuje, ale także wzrusza, ukazując ludzką siłę
i determinację w obliczu trudności. Również nasze uczennice Natalia Kasjan, Jagoda Podbucka, Antonina Więcek mają swój wkład w publikację. Uczennice te są laureatkami Konkursu Literackiego – Pamiętniki Pokoleń – Świadkowie Historii a ich prace zostały zamieszczone w publikacji.

“Pamiętnik pokoleń. Świadkowie historii” jest niezwykle ważnym wkładem w zachowanie pamięci narodowej. Umożliwia młodszym pokoleniom poznanie naszej historii poprzez pryzmat osobistych doświadczeń ich przodków, co może prowadzić do głębszego zrozumienia i szacunku dla przeszłości.

Natalia Kasjan
Jagoda Podbucka
Antonina Więcek