Realizacja programu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Projekt pomocy psychologicznej finansowany przez Fundację Świętego Mikołaja miał na celu wsparcie psychiczne i emocjonalne dla osób borykających się z trudnościami w życiu codziennym, wsparcie uczniów i ich rodziców w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi. Całość obejmowała szeroki zakres działań, w tym zajęcia z socjoterapeutą, spotkania dla uczniów i ich rodziców, rodzinny piknik, arteterapię oraz integracyjne zabawy z grami planszowymi. Realizacja projektu trwała kilka miesięcy.

Jednym z kluczowych elementów projektu były regularne zajęcia z socjoterapeutą. Uczestnicy mieli okazję pracować nad rozwijaniem umiejętności interpersonalnych, radzeniem sobie ze stresem oraz budowaniem zdrowych relacji w grupie rówieśniczej. Specjalista wspierał uczniów w wyrażaniu emocji oraz w znajdowaniu konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

Równie istotnym aspektem projektu były warsztaty dedykowane zarówno uczniom, jak i ich rodzicom. Spotkania te miały na celu wzmacnianie więzi rodzinnych, zwiększenie świadomości na temat zdrowia psychicznego oraz dostarczenie narzędzi do lepszego radzenia sobie z wyzwaniami życia codziennego. Rodzice mieli również możliwość wymiany doświadczeń i wsparcia się nawzajem. Kulminacyjnym wydarzeniem projektu był rodzinny piknik, który odbył się w przyjaznej atmosferze, sprzyjającej integracji społecznej. Podczas pikniku rozdawano specjalnie przygotowane “Apteczki pierwszej pomocy”, zawierające materiały edukacyjne promujące zdrowie psychiczne. Projekt obejmował także zajęcia z arteterapii, które pozwalały uczestnikom na wyrażenie siebie poprzez sztukę.

Arteterapia okazała się skutecznym narzędziem w redukcji stresu, poprawie samopoczucia oraz wzmacnianiu kreatywności. Uczniowie mogli odkrywać swoje talenty artystyczne i budować pewność siebie. Aby wspierać integrację rodziców i dzieci, zorganizowano również sesje gier planszowych. Zabawy te nie tylko dostarczały rozrywki, ale także sprzyjały budowaniu więzi, rozwijaniu umiejętności współpracy oraz wzajemnemu zrozumieniu. Gry planszowe stały się mostem łączącym pokolenia i wzmacniającym rodzinne relacje.

Projekt pomocy psychologicznej sfinansowany przez Fundacji Świętego Mikołaja odniósł ogromny sukces, przynosząc wymierne korzyści uczestnikom. Wzmacnianie zdrowia psychicznego uczniów i ich rodziców, promowanie integracji społecznej oraz dostarczanie praktycznych narzędzi do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami to cele, które zostały osiągnięte. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i partnerom za zaangażowanie i wsparcie w realizacji tego projektu.

  Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych edycji i nowych inicjatyw, które będą kontynuować misję Fundacji Świętego Mikołaja w zakresie wsparcia psychologicznego i społecznego.