„Śwetliczaki na tropie… skrzydeł natury”

 

Nasza świetlica bierze udział w programie: Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Akademia Świetlicowa „Świetliczaki na tropie… skrzydeł natury” organizowanym przez Wydawnictwo Sukurs, a objętym patronatem przez redakcję dwumiesięcznika „Świetlica w szkole” oraz miesięcznika „Biblioteka w szkole”.

Cele projektu:

  • wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia;
  • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
  • działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju;
  • rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
  • nawiązanie współpracy między placówkami w całej Polsce.