Międzyszkolny konkurs “Bilderidiome”2020

Ze względu na trudne warunki nauczania, związane z Covid – 19, w tym roku szkolnym, “Międzyszkolny konkurs Bilderidiome 2020” jest organizowany online. Przeznaczony jest on dla uczniów klas 4 – 8 szkoły podstawowej. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział we Wrocławiu. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zamieszczone są w poniższym regulaminie. Mamy nadzieję, że mimo nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i nawału nauki przed zakończeniem semestru, znajdziecie chwilę wolnego czasu i sprostacie zadaniu konkursowemu. Wykonujecie tylko jedną pracę, którą przesyłacie do p. E. Skoczyńskiej na adres – ewelinaskoczynska@interia.pl. Proszę pamiętać o jak najlepszym wykonaniu zdjęcia swojej pracy. Życzę Wszystkim zainteresowanym wspaniałych prac.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8
WANDY RUTKIEWICZ UL. SKŁADOWA 2-4
TEL./FAX  71 798 69 31

 

 

 

 oraz

                            POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
  ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
www.psnjn.republika.pl

 

 

 

 

ZAPRASZAJĄ DO UCZESTNICTWA
IX EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
 „BILDERIDIOME- IDIOMY OBRAZKOWE”
KATEGORIA:    KOLORY


REGULAMIN KONKURSU
§1. Organizator
Organizatorem konkursu jest ZSP NR 8 we Wrocławiu.
§ 2. Patronem konkursu
Patronatem konkursu jest PSNJN ODDZIAŁ WROCŁAW.
§
3. Cel:
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych (KLASY 4-6 ORAZ 7-8) językiem niemieckim, propagowanie nauki języków poprzez wspólną zabawę oraz rozwijanie pasji uczniów.
§
4. Termin:
Termin nadsyłania prac ubiega 29.12.2020.

§5. Zasady konkursu:
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6 oraz 7-8) miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego i nie tylko.
2.
Zadaniem uczestników: prezentacja idiomów, przysłów i powiedzeń języka niemieckiego w formie ilustracji.

Kategoria: KOLORY

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie maks. 5 prac z w obrębie danej grupy wiekowej.. (większa ilość prac nie będzie brana pod uwagę).
 2. Wybór techniki plastycznej należy do uczestników: kredka, pastele, ołówek, akwarela, komputerowe programy graficzne, (FORMAT A4)
 3. Idiom należy umieścić na stronie tytułowej pracy (bez tłumaczenia na język polski)
 4. Do prac należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (część 2)+zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że jest on jej autorem i przy jej tworzeniu w żaden sposób nie zostały naruszone prawa
 6. W przypadku zgłoszenia roszczeń w związku z naruszeniem praw osób trzecich, wszelkie koszty organizatora z nimi związane pokrywa uczestnik konkursu, który te prawa naruszył, który tym samym zwolni organizatora z odpowiedzialności.

§6. Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Po otrzymaniu prac zbierze się jury (zdalnie), w skład którego wchodzić będzie zespół nauczycieli języka niemieckiego, artysta plastyk oraz informatyk.
  W ocenie będzie brana pod uwagę trafność prezentacji znaczenia idiomu, oryginalność, pomysłowość oraz walory estetyczne obrazów.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie  opublikowane  na  stronie  ZSP NR 8   oraz na Facebooku strony PSNJN o. WROCŁAW.
 2. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, które prześlemy, wraz z dyplomami dla laureatów i opiekunów, pocztą.
 3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły na Facebooku PSNJN o. Wrocław oraz na stronie

§7. Postanowienia ogólne:

        1.Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie organizatora.
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać również u koordynatora konkursu – Agnieszki Rak za pośrednictwem poczty elektronicznej agnrak5467@edu.wroclaw.pl

Proszę o przesłanie prac (tylko A4) o rozdzielczości min. 300dpi. drogą elektroniczną w formacie JPG najlepiej wysłane przez WeTransfer.

2. Organizatorzy zaprezentują prace na stronie internetowej szkoły, stronie FB szkoły oraz stronie PSNJN Wrocław.
3.
Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoczesną zgodą dyrektora, nauczycieli i rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie
związanym z poprawnym przebiegiem.
4.
Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do konkursu prac zawierających treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające
prawa osób trzecich lub prawo polskie.
5.
Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego

Organizatorzy
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZGODY, część 2