Nowości wydawnicze w naszej bibliotece

Drodzy Czytelnicy!

                    Dzięki realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa początkiem grudnia 2020 r. do naszej biblioteki szkolnej trafiły nowości wydawnicze,  wybrane przez Was. Dokładne tytuły zakupionych książek są dostępne na platformie Moodle z kursie Biblioteka 20/21 lub bezpośrednio w bibliotece szkolnej. Nasz księgozbiór został wzbogacony o 126 woluminów za kwotę 5000 zł . Pierwsze tytuły książek są już dostępne w bibliotece. Mogą trafić do Was jeszcze przed feriami zimowymi. Po kolejne  zapraszam w styczniu po feriach zimowych.

Zobacz obraz źródłowy  Działania promujące Szkolny Projekt Edukacyjny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa