VII edycja ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego

„W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück” – klasy 8

VII edycja ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück skierowana jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs jest formą oddania hołdu ofiarom zamordowanym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu. Jak mówi Maria Lorens, pomysłodawczyni konkursu oraz córka byłej więźniarki KL Ravensbrück Katarzyny Matei – Jeśli echo ich głosów zamilknie, zginiemy.

W związku z sytuacją epidemiczną w roku szkolnym 2020/2021 konkurs przebiegał będzie w rzeczywistości wirtualnej. 

Szczegółowe informacje znajdziecie u nauczyciela języka polskiego i na stronie internetowej  organizatora: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/katowice/konkursy-i-projekty/ogolnopolski-konkurs-re