„ŻYCZLIWOŚĆ NA CO DZIEŃ….”

 „ŻYCZLIWOŚĆ NA CO DZIEŃ,  NIE TYLKO OD ŚWIĘTA”

      W dniach 26.11.2020 – 16.12.2020 w naszej szkole realizowany był projekt pt. ” Życzliwość na co dzień” , który składał się z cyklu zajęć przeprowadzonych z uczniami klas I – III. Projekt zakładał:
1. Czytanie i omawianie znanych wierszy takich jak „Kwoka”, „Leń”, „Paweł i Gaweł”, „Samochwała”, „Kłamczucha”, „Pan Kotek”. Na ich podstawie uczniowie wyciągali wnioski jakich postaw należy unikać, aby nie krzywdzić innych, oraz jak nasza postawa może wpływać na stosunek innych osób do nas.
2. Omówienie znanych przysłów np. „Nie rób drugiemu co tobie niemiłe”, „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”, „Przyganiał kocioł garnkowi”, „Kłamstwo ma krótkie nogi”, „Jak sobie pościelisz tak się wyśpisz”, „Robić z igły widły”, „Kto kogo przezywa sam się tak nazywa”, „Kto pod kim dołki kopie ten sam w nie wpada”.
3. Pogadanka dlaczego należy być życzliwym i dlaczego unikać agresji – tworzenie plakatów o tym tytule.
4. Zapoznanie dzieci ze słownictwem dotyczącym okazywania innym życzliwości. Zadaniem dzieci jest wymyślenie 3 pozytywnych cech kolegi lub koleżanki której imię wylosują oraz uzasadnić dlaczego takie jest ich zdanie. Wypisywanie cech i postaw które są pokrewne z życzliwością. Zachęcenie dzieci do zastanowienia się komu i jak okazały one życzliwość, oraz jak mogłyby to robić w przyszłości. Układanie krótkich rymowanek promujących życzliwość i podobne cechy.
5. Wykonanie przez dzieci książeczki w której znalazłaby się ilustracja do wybranego wiersza, trzy wybrane przez dzieci przysłowia które najbardziej im się spodobały, nazwy cech pokrewnych z życzliwością, pozytywny opis wylosowanego kolegi, wymyślone rymowanki na temat życzliwości, oraz pisemne uzasadnienie dlaczego być życzliwym i dlaczego unikać niegrzecznych zachowań .
Zajęcia podsumowane były konkursem plastycznym przedstawiającym  życzliwe zachowanie wobec drugich.

Projekt ma za zadanie upowszechnić wśród uczniów takie cechy jak życzliwość, serdeczność, koleżeństwo itp. Celem projektu jest uświadomić dzieciom że nasza postawa mają wpływ na to jak traktują nas inni, a z kolei to jak my traktujemy osoby wokół nas tworzy rzeczywistość i atmosferę w jakiej żyjemy. Projekt jest niezbędny ze względu na zauważaną nawet wśród uczniów klas młodszych agresje, wrogość oraz niegrzeczne zwracanie się do kolegów szkolnych. Z realizacji projektu odniosą korzyść zwłaszcza dzieci z rodzin w których występuje alkoholizm lub zwiększone jest zagrożenie tym problemem. Gdyż często właśnie w takich środowiskach pojawiają się problemy z konstruktywną wymianą myśli lub wyrażaniem emocji.

Zajęcia dotyczące okazywania życzliwości zakładają wyeliminowanie takich negatywnych cech jak, agresja wrogość czy brak empatii i koleżeńskich zachowań, oraz uświadomienie korzyści płynących z przyjaznego nastawienia wobec otaczających nas osób. Dzięki czemu nawet dzieci wychowujące się w rodzinach dysfunkcyjnych będą mogły nauczyć się we właściwy sposób komunikować z innymi i wchodzić, oraz utrzymywać satysfakcjonujące interakcje społeczne. Nauczą się również  akceptowanego społecznie wyrażania uczuć.

Projekt realizowany był podczas edukacji zdalnej, mimo to został w całości zrealizowany, dzieci chętnie i z entuzjazmem oraz zaangażowaniem w nim uczestniczyły uważając za miłe urozmaicenie codziennych zajęć. Do konkursu plastycznego kończącego cykl zajęć przystąpiło 16 dzieci, z których wyłoniono zwycięzców, dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursie zakupione zostały nagrody pocieszenia, co zapewne będzie motywowało je do brania udziału i angażowania się w tego typu działania, zajęcia i konkursy w przyszłości.

Nagrodzone prace dzieci.