29 lipca, 2021

Tydzień przedmiotów ścisłych- podsumowany

 Hasło przewodnie projektu: „A ile Ty wiesz?”

            Przedmioty takie jak matematyka, fizyka, geografia czy chemia uważane są przez uczniów za przedmioty trudne. Powinniśmy ukazywać ich praktyczną stronę, dostosowaną do potrzeb i możliwości uczniów, a także przedstawić je jako nauki ciekawe. Warto zrobić wszystko, aby nauka była ciekawą i przyjemną przygodą i nie kojarzyła się ze stresem.

            Aby osiągnąć ten cel, dobrze jest poza lekcjami popularyzować nauki ścisłe, organizując imprezy klasowe i szkolne, gdzie matematyka, informatyka czy fizyka lub geografia będą tematem głównym. Podczas realizacji tego projektu uczniowie mieli okazję częstego korzystania z technologii informacyjno- komunikacyjnych, co było dodatkową atrakcją przekazywania wiedzy młodemu pokoleniu.

Realizacja zapewniła popularyzację nauki wśród wszystkich uczniów. Organizując szkolny tydzień nauk ścisłych staraliśmy się zaangażować do pracy wielu uczniów, również tych, którzy „nie przepadają” za tymi przedmiotami.         

Celem projektu była:

– Popularyzacja wiedzy matematycznej, informatycznej, fizycznej, chemicznej i geograficznej wśród jak najszerszego kręgu uczniów, rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań i talentów wśród dzieci;

– Wzbogacenie słownictwa matematycznego, informatycznego, fizycznego i geograficznego oraz wiedzy z powyższych przedmiotów;

– Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi, logicznego myślenia, prezentowania swojej wiedzy publicznie oraz stosowania zasad zgodnej rywalizacji;

– Umożliwienie uczniom wykazania mocnych stron poprzez udział w różnego rodzaju zadaniach

– Promowanie nauk ścisłych od pierwszego etapu edukacyjnego w szkole.

 

Nasze działania:

– Dzień z fizyką i chemią

Doświadczenia fizyczno- chemiczne- klasy VII dla klas VIII- „Chemia od kuchni”

 

– Mistrz Matematyki

 „Quizy i bajki matematyczne” – w klas I – III    
Klasa 1- Mistrz dodawania i odejmowania w zakresie 20- Adam Kurzac
Klasa 2- Mistrz dodawania i odejmowania- Dominik Wałęcki
Klasa 3- Mistrz tabliczki mnożenia- Antonina Więcek i Mateusz Golik

 

– Tworzenie prezentacji multimedialnej- „Wielcy uczeni”

Jagoda Podbucka, Julia Bajcar, Bartłomiej Muszyński, Wiktoria Kiryluk, Natalia Garlicka, Natalia Kamińska

– Z wizytą u naszych sąsiadów”
przedstawienie warunków naturalnych oraz cech gospodarki  i atrakcji turystycznych Litwy, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Czech  i Niemiec.  

 

Konkurs plastyczny – „Woda- źródło życia”- dla klas 4- 6 oraz „Naukowa karykatura”
w klasie 7
Jagoda Podbucka, Natalia Kamińska, Julia Radyk

 

Podsumowaniem naszego projektu był udział uczniów w konkursie z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych o zróżnicowanym stopniu trudności oraz wręczenie nagród.     

 

Ponadto w Tygodniu przedmiotów ścisłych:

Na lekcjach w klasach I – III  oraz VII i VII odbywały się gry i zabawy matematyczne,
   informatyczne, fizyczne, chemiczne i geograficzne, m.in.: 
– sudoku obrazkowe i matematyczne,    
– mandale geometryczne- symetria,       
– memory geograficzne- ćwiczymy koncentrację-        
– lekcje prowadzone przez uczniów w swoich klasach- „Wielcy chemicy i ich odkrycia”,
– łamigłówkami matematycznymi dla uczniów klas I- III

Anna Mazur
Bożena Zarazińska

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast