20 września, 2021

Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021

Się gra się ma - Playroom z wyobraźni...

Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021

Rok szkolny 2020/2021był szczególny, to czas w którym zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice musieli zmierzyć się z pandemią oraz jej skutkami w postaci nauki zdalnej. Dzięki doświadczeniu i praktyce zdobytej w nauczaniu na odległość w poprzednim roku, uczniowie, rodzice oraz nauczyciele stanęli na wysokości zadania. Pomimo pandemii i izolacji udało się zrealizować wiele działań, konkursów, programów i projektów, mających na celu wzbogacenie i urozmaicenie oferty edukacyjnej naszej szkoły, dać możliwość rozwijania pasji i talentów naszym uczniom. Zatem możemy pochwalić się wieloma sukcesami osiągniętymi nie tylko w czasie zajęć stacjonarnych, ale również w trakcie trwania edukacji zdalnej.

Nasze sukcesy

Bezspornym sukcesem naszej szkoły była realizacja programu „mPotęga” prowadzonego przez panią Bożenę Zarazińską i Grażynę Studenną, obejmującego miedzy innymi dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów klas starszych. W ramach tego projektu uczniowie mogli uczestniczyć w ciekawych zajęciach i wycieczkach, młodzież zwiedziła Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze i Planetarium Wenus w Zielonej Górze. Kolejnym działaniem był wyjazd do Urzędu Skarbowego w Wołowie podczas tej wycieczki uczniowie dowiedzieli się dlaczego musimy płacić podatki oraz na co są one przeznaczane. W związku z programem mPotęga zorganizowane były również konkursy: matematyczny i informatyczny.

Inne konkursy z dziedziny matematyki w których uczniowie naszej szkoły brali udział to: konkurs matematyczny „Omnibus”, powiatowy konkurs matematyczny „Plusik”, oraz „Liga Matematyczna”. Podejmowane były  działania promujące czytelnictwo. Pierwszy projekt czytelniczy organizowany związany był tematycznie z Dniem Nauczyciela, klasom pierwszym przekazana została wyprawka czytelnicza w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek”. 

Należy też wspomnieć o uczniach klasy III którzy  brali udział w Powiatowym konkursie Matematycznym „Mały Plusik” oraz Powiatowym Konkursie Polonistycznym „Mały Ortografik” w którym II miejsce zajęła Antonina Więcek. Uczennica klasy II Anna Świrska wygrała ogólnopolski konkurs plastyczny „Się gra, się ma – Playroom z wyobraźni” pozyskując fundusze dzięki którym nasza szkoła mogła pięknie wyremontować i wyposażyć świetlicę szkolną.

Działania charytatywne

Szkoła brała udział w wielu akcjach:  „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” – lekcja otwarta w klasie III. Wolontariat klas młodszych zorganizował zbiórkę artykułów spożywczych dla podopiecznych z Klasztoru Sióstr Marii Niepokalanej w Krzelowie. „Pola nadziei” to cykliczna akcja na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Wolontariat klas starszych zebrał cebule żonkili – symbolu akcji „Pola Nadziei”, kwiaty pięknie rozkwitły wiosną! Organizowane były również zbiórki żywności i materiałów potrzebnych w schroniskach dla zwierząt.

Działania proekologiczne

Uczniowie brali też udział w akcjach proekologicznych takich jak „Dzień Ziemi”, z powodu panujących warunków Dzień Ziemi zorganizowany był zdalnie, dzieci mogły obejrzeć: Bajkę ekologiczną i poszerzyć swoja wiedzę o ochronie przyrody poprzez zabawy ekologiczne, zdobyta wiedza podsumowana była konkursem plastycznym.

By chronić naturę zbieraliśmy baterie, nakrętki i makulaturę. Uczniowie „zerówki” wzięli udział w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, a klas młodszych w programie „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Szkolne przygody Fajniaków”,  oraz w konkursach: „Energia z natury”.

Wiele działań uczących szacunku dla przyrody prowadzono na zajęciach świetlicowych, gdzie robiono domki dla owadów, karmniki dla ptaków oraz realizowano program: „Akademia Świetlicowa – Świetliczaki na tropie skrzydeł natury”. Uczniowie klas starszych wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Smaczna Europa”.

Działania utrwalające bezpieczne zachowania

Dbamy o bezpieczeństwo na początku roku rodzice i dzieci poznali zasady bezpieczeństwa związane z pandemią, przeprowadzono próbną ewakuację. Dokonano analizy dostępności budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych. Szkoła brała udział w kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”.

W klasie pierwszej realizowana była „Akademia bezpiecznego Puchatka” utrwalająca wśród najmłodszych zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy. Klasy I – III brały udział w konkursie „Bezpiecznie na wsi. Nie ryzykujesz gdy zwierzęta znasz i szanujesz”, „Warzywa i owoce zjadamy, dużo energii mamy”, „Praca straży pożarnej”.

Straż pożarna odwiedziła naszą szkołę, poszerzając świadomość dzieci na temat pracy strażaków i niebezpieczeństw z nią związanych. Strażacy powtórzyli też zasady bezpieczeństwa pozwalające unikać pożarów.

Uczyliśmy jak udzielać pierwszej pomocy w ramach projektu „Ratujemy i uczymy ratować”. W klasach starszych realizowany był program „Bezpieczny Internet”, służący zapewnieniu uczniom wiedzy dotyczącej zasad bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu, zwłaszcza w dobie nauki zdalnej. W parze ze wspomnianym programem zorganizowany był również konkurs pod tym samym hasłem. W klasach VI – VIII Centrum Profilaktyki i Psychoedukacji – PROGRES zrealizowało zajęcia „Bezpieczne Korzystanie z Internetu”. Pozostałe działania związane z profilaktyką to między innymi: Realizacja programu „Bezpieczny Dolnoślązak” oraz powiązany z programem konkurs i program „Profilaktyka czerniaka”, koordynowany przez Annę Mazur.

Działania patriotyczne i kultywowanie tradycji

Warto kultywować tradycje i wartości patriotyczne! Dlatego pamiętaliśmy o Dniu Babci i Dziadka, Dniu Matki i Ojca świętach narodowych i rocznicach. Ze względu na pandemię występy dzieci były nagrywane oraz udostępniane na stronie internetowej szkoły oraz na facebooku, również w formie nagrań dziecięcych akademii zorganizowaliśmy apel z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Dnia Edukacji Narodowej. Organizowane były konkursy wielkanocny i bożonarodzeniowy. Braliśmy udział w konkursach: „Konstytucja 3 Maja”, „Nasza flaga”, „Żołnierze wyklęci” oraz powiatowym konkursie wiedzy o samorządzie. Na stronie szkoły publikowano artykuły związane z historią naszego kraju. Mimo pandemii oraz związanych z nią obostrzeniach podtrzymywaliśmy tradycje szklone: „Konkurs poezji Karoliny Kusek” – uczniowie recytowali wiersze poetki online.

Każda klasa we własnym zakresie organizowała takie uroczystości jak Dzień Chłopaka i Dzień Kobiet. Również bal karnawałowy klas młodszych kameralną formę – każda z młodszych klas zorganizowała go we własnym zakresie. Pani Małgorzata Podbucka realizowała  szeroki projekt „Z natury czerpiemy – spacer z przeszłości w przyszłość” co zaowocowało nagraniem telewizyjnym dotyczącym o Izbie Regionalnej przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie.

Działania sportowe

Największym, najbardziej przyciągającym uwagę i najważniejszym wydarzeniem związanym z rozwojem sportu jest powstająca przy naszej szkole, w bardzo szybkim tempie profesjonalna, nowoczesna hala sportowa dla uczniów naszej szkoły. W związku z budową ogłosiliśmy konkurs fotograficzny „Nasza sala rośnie”. Ze względu na pandemię imprez sportowych w tym również doroczne turnieje zostały odwołane. Na początku roku szkolnego zorganizowany był wśród klas starszych rajd rowerowy po okolicy.

Poza tym dzieci również podczas nauki zdalnej zachęcane były do zdrowego trybu życia – do ruchu. Również w okresach nauki stacjonarnej dzieci młodsze chętnie korzystały z dostępnych placów zabaw ( plac zabaw przy szkole, OSA, plac zabaw NIVEA).

Mimo utrudnionych warunków uczniowie szkoły wzięli udział w takich projektach jak „Trzymaj formę!’” oraz „Bieg po zdrowie”. Konkursy szkolne w dziedzinie sportowej to „Test sprawności fizycznej Krzysztofa Zuchory” oraz „Zwycięska skakanka”.

Należy również wspomnieć o tym, że uczennica naszej szkoły Natalia Kamińska zakwalifikowała się do dolnośląskiej kadry piłki nożnej.

Działania uczące życzliwości i tolerancji

W wrześniu, kiedy jeszcze odbywała się nauka stacjonarna zorganizowano dzień kropki, miał za zadanie uświadomić dzieciom, że każdy ma jakiś talent i każdy jest cenny. Utrwalenie potrzeby kulturalnych zachowań – grzecznego zwracania się do innych, szanowania cudzej pracy, praw odczuć i myśli zrealizowano na zajęciach „Życzliwość na co dzień” zakończonych konkursem plastycznym pod tym samym hasłem.

Na znak solidaryzowania się z osobami cierpiącymi na autyzm w dzieci wykonały prace plastyczne o tej tematyce w niebieskim kolorze. W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy konkurs na „Aniołka życzliwości”, jego celem było wskazanie potrzeby życzliwego traktowania innych osób.

Remonty

Nasza Szkoła, choć niewielka, na bieżąco jest modernizowana, odnawiana i remontowana. W mijającym roku szkolnym oprócz powstającej hali sportowej odnowiona i wyremontowana została stołówka, pięknie na nowo zagospodarowana i wyremontowana sala oddziału „0” oraz szatnia. Dzięki sukcesowi, który odniosła uczennica naszej szkoły, nowocześnie wyposażona została sala świetlicowa. Ponadto w szkole zorganizowany został kącik relaksacyjny. Bibliotekę doposażono w książki o wartości 5.000zł.

Szkolenia

Kadra naszej placówki wciąż podnosi swoje kompetencje, oprócz kursów które każdy nauczyciel odbywa organizowane są wewnątrzszkolne formy doskonalenia zawodowego jak np. szkolenie „Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w praktyce szkolnej w edukacji wczesnoszkolnej oraz klasach IV – VIII”

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021 w tym roku odbył się w nieco innych warunkach, aby zadbać o bezpieczeństwo uczniowie i nauczyciele zebrali się na świeżym powietrzu, na podwórku szkolnym. Podczas apelu głos zabrał Pan Dyrektor Dariusz Kucner, reprezentująca Panią Wójt Gminy Wińsko Sekretarz Gminy, Pani Aneta Niewiarowska oraz  reprezentanci Rady Rodziców. Podczas apelu wręczone zostały nagrody za osiągniecia edukacyjne, konkursy i wolontariat. Pożegnani zostali uczniowie klas ósmych, którzy zakończyli edukację w orzeszkowskiej szkole.

Druga część zakończenia roku szkolnego odbyła się w klasach, gdzie wychowawcy wręczyli wychowankom nagrody i świadectwa promujące uczniów do kolejnych klas.

Nie sposób wymienić wszystkich podejmowanych działań w minionym roku szkolnym dlatego opisujemy tylko najważniejsze działania i osiągnięcia szkoły, z których jesteśmy dumni. Zwłaszcza, że organizacja roku szkolnego w czasie pandemii wymagała ogromnego nakładu pracy, zaangażowania uczniów, rodziców i nauczycieli.

Dlatego składamy serdeczne podziękowania rodzicom za cierpliwość, zdyscyplinowanie, wytrwałość i wsparcie.

Życzymy wszystkim wspaniałych wakacji oraz tego abyśmy w nowym roku szkolnym mogli spotkać się  bezpośrednio  w normalnych warunkach.

 

 

                                                                                                        Dyrekcja

                                                                                                           oraz

                                                                                                 Grono Pedagogiczne

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Wielkość czcionki
Wysoki kontrast