Z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie zostali odznaczeni medalami – Pani Bożena Zarazińska i Pani Joanna Matysiewicz, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Medal za Długoletnią Służbę przyznawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

       Pani Anna Mazur otrzymała Złoty Medal Komisji Edukacji Narodowej. Medal Komisji Edukacji Narodowej to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. Medalowi patronuje Komisja Edukacji Narodowej – pierwszy w Polsce i Europie centralny organ władzy oświatowej, powołany przez Sejm 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego. Medal Komisji Edukacji Narodowej ustanowiony został ustawą z dnia 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach nauczycieli,  która przewidywała, że medal ten nadawany będzie „osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania, w szczególności za działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych”. Medal został utrzymany w aktualnie obowiązującej ustawie z 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela, która określiła, że Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany będzie nauczycielom i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Jako społeczność szkolna jesteśmy dumni z naszych odznaczonych nauczycieli, którzy przez całą swoją drogę zawodową inspirują i zarażają pasją odkrywania świata.

       Naszym odznaczonym nauczycielom życzymy dalszej satysfakcji z wykonywanej pracy, poczucia spełnienia zawodowego, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.