Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie informuje o przystąpieniu w roku szkolnym 2022/23 dzieci i uczniów uczęszczających do tutejszej placówki do oferty ubezpieczenia TUZ- BEZPIECZNA NAUKA. Wyboru ubezpieczyciela dokonała Rada Rodziców.

 

W załącznikach ważne dokumenty:

 

– Ogólne Warunki Ubezpieczenia; 

– Informacja na temat sposobu zgłaszania szkody; 

– Formularz zgłoszenia szkody; 

– Opcjonalnie w przypadku nieobecności rodzica w placówce istnieje możliwość przekazania indywidualnych oświadczeń;

– Polisa NNW dla Dzieci;

– Zakres ubezpieczenia w formie elektronicznej.

 

https://www.sporzeszkow.pl/wp-content/uploads/2020/09/ZAKRES-UBEZPIECZENIA-WARIANT-III-40-ZL.pdf

https://www.sporzeszkow.pl/wp-content/uploads/2020/09/INSTRUKCJA-ZGLOSZENIA-SZKODY-BEZPIECZNA-NAUKA.pdf

https://www.sporzeszkow.pl/wp-content/uploads/2020/09/OWU-BEZPIECZNA-NAUKA-TUZ.pdf

https://www.sporzeszkow.pl/wp-content/uploads/2020/09/TUZ-POLISA-SP-ORZESZKOW.pdf

https://www.sporzeszkow.pl/wp-content/uploads/2020/09/DRUK-ZGLOSZENIA-SZKODY-BEZPIECZNA-NAUKA-22-22.pdf

https://www.sporzeszkow.pl/wp-content/uploads/2020/09/OSWIADCZENIA-INDYWIDUALNE-BEZPIECZNA-NAUKA-TUZ-22-23.pdf