19 maja, 2022

Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie informuje o przystąpieniu w roku szkolnym 2021/22 dzieci i uczniów uczęszczających do tutejszej placówki objęte są ubezpieczeniem w firmie Interrisk. Wyboru ubezpieczyciela dokonała Rada Rodziców.

 

Instrukcja zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus.

Przed przystąpieniem do zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus prosimy o przygotowanie:

serii i numeru polisy, z której będzie zgłaszane roszczenie

danych osobowych osoby Ubezpieczonej

dane Ubezpieczającego

numer rachunku bankowego, na które należy wypłacić świadczenie

dokumentację medyczną z przebiegu i zakończenia leczenia

 

Szkodę można zgłosić w następujący sposób:

Internetowo – za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl link poniżej: https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new

Telefonicznie – na numer telefonu InterRisk Kontakt: (22) 575 25 25

Pocztą tradycyjną – kompletną dokumentację należy wysłać na poniższy adres: Przegr. Pocztowa nr 3334; 40-610 Katowice

Pocztą elektroniczną – skany wymaganych dokumentów (wskazanych w § 21 OWU) należy przesłać na adres e-mail: szkody@interrisk.pl

 

Druk zgłoszenia roszczenia dostępny jest do pobrania na stronie www.interrisk.pl pod poniższym linkiem: https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

Komplet druków, polisa i warunki ubezpieczenia można pobrać  tutaj (archiwum *.zip)