Nasi przyjaciele

Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza ma całe rzesze przyjaciół. Bo do nich zaliczam wszystkich, którzy wykonali choćby najmniejszy gest przyjaźni i poparcia: pracowali na jej rzecz, obdarowywali, mówili o niej z szacunkiem i uznaniem. Każdy na miarę swoich możliwości. W naszej 10 letniej tradycji jest praktykowane obdarowywanie ludzi życzliwych Dyplomem Przyjaciela Szkoły. Dla osób szczególnie zaangażowanych wymyśliłam dwa szczególne wyróżnienia: Kropelkę i Super Kropelkę Życzliwości. Kropelka to w powszechnym rozumieniu coś małego, ale jest to kokieteryjne nazywanie ogromnego zaangażowania i wszechstronnego wkładu w rozwój naszej szkoły.

Szczęśliwymi posiadaczami tych wyróżnień w kolejności nadania są:

Kropelka życzliwości

Kropelka Życzliwości

 • Anna Podbucka (czerwiec 2020)
 • ks. Wiesław Karaś
 • Robert Zalas
 • Leszek Fila
 • Karol Skrzypczak
 • Dariusz Olejniczak
 • Marian Pawlik
 • Józef Gomułka
 • Adam Posacki
 • Karolina Kusek
 • Dariusz Zaraziński
 • Wioleta Guzera
Super kropelka

Super Kropelka Życzliwości

 • Leszek Fila
 • Robert Zalas
 • Marian Pawlik
 • Józef Gomułka
 • Karolina Kusek
 • Cathleen Ward  (USA)