Harmonogram zajęć w r. szk. 2020/2021

Projekt  „Uczymy się dla siebie – nowoczesna edukacja w gminie Wińsko” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

 

Harmonogram zajęć 26.10.2020

Harmonogram zajęć 07.09.2020