Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

 1. Małgorzata Kozarek – przewodnicząca
 2. Katarzyna Rejmak – zastępca
 3. Magdalena Radyk-Rejmak – skarbnik
 4. Gabriela Kamińska – sekretarz
 5. Katarzyna Ogrodowicz – komisja rewizyjna
 6. Agata Peruś – komisja rewizyjna
 • Magdalena Golik – członek
 • Sandra Terech – członek
 • Anna Kasjan – członek
 • Aleksandra Żurawska – członek
 • Aleksandra Girgilewicz – członek
 • Joanna  Kern – członek

Nr konta bankowego do wpłat składek na Radę Rodziców: 54 1090 2460 0000 0001 4865 9197   Santander Bank Polska S.A.

Wysokość składki w roku 2021/2022 – 40,00 zł

 

 

Wpłacamy na Komitet Rodzicielski!

Wysokość składki rodziców tytułem Komitetu Rodzicielskiego nie uległa zmianie i w roku szkolnym 2021/2022 nadal wynosi 40 zł od rodziny. W przypadku, gdy do naszej szkoły uczęszcza kilkoro dzieci z jednej rodziny, wówczas oczekiwana wpłata powinna wynieść 40zł.

Wpłaty otrzymane tytułem Komitetu Rodzicielskiego są przeznaczane m.in. na:

– pasowania na przedszkolaka i pierwszoklasistę

– świętowanie Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet, Dnia Nauczyciela, Mikołaja

– pożegnanie klas 8

– zakończenie roku szkolnego (nagrody)

– Dzień Dziecka i Święto Rodziny

– inne, ustalane w razie potrzeby.

W tym roku przyjęliśmy rozwiązanie, że 30% środków zebranych od rodziców danej klasy jest przekazywane do dyspozycji danej klasy (np. jako dofinansowanie wyjazdów, zakupów) pod warunkiem dokonania wpłat przez wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci danej klasy (100%). Decyzję o ich przeznaczeniu na dany cel podejmuje Komitet Rodzicielski danej klasy  w porozumieniu z wychowawcą i uczniami.

Wpłat tytułem Komitetu Rodzicielskiego można dokonywać:

– gotówką w sekretariacie szkoły

– przelewem na nr konta :54 1090 2460 0000 0001 4865 9197   Santander Bank Polska S.A

 

Przypominamy o trwających zbiórkach makulatury (bez kartonu) i plastikowych nakrętek,

które także zasilą finanse Rady Rodziców, a co za tym idzie – skorzystają z tego nasze dzieci !