Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

 

  1. Krystian Nurkiewiczprzewodniczący
  2. Katarzyna Rejmak – zastępca
  3. Katarzyna Paczkowska- zastępca
  4. Małgorzata Kozarek – skarbnik
  5. Gabriela Kamińska- skarbnik
  6. Anna Kasjan – sekretarz
  7. Sandra Terech – członek
  8. Patrycja Terech – członek