Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

 

  1. Krystian Nurkiewiczprzewodniczący
  2. Katarzyna Paczkowska- zastępca
  3. Anna Nurkiewicz – skarbnik
  4. Sandra Terech – sekretarz
  5. Patrycja Terech – członek
  6. Martyna Borkowska – członek