Kompetencje na rynku pracy. Od elektryka do kierownika

Kompetencje – zakres czyjejś wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Osoba kompetentna to osoba, której postawa świadczy o tym, że potrafi we właściwy sposób wykorzystać posiadaną wiedzę w celu wykonania jakiegoś zadania lub rozwiązania problemu.

 

Tak zwane kompetencje twarde – takie jak fachowa wiedza czy umiejętność obsługi sprzętu lub programu – to jednak tylko część sukcesu. Istnieje cała gama umiejętności, które nie są wymagane na konkretnym stanowisku, a mimo to często są kluczowe dla kariery.

Kompetencje twarde obejmują wiedzę specjalistyczną, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi programów komputerowych czy kasy fiskalnej. Określane są zero-jedynkowo, co oznacza, że albo posiada się dane umiejętności, albo nie.

 

Kompetencje miękkie – coś, co mamy i możemy rozwijać, ale nie zawsze jesteśmy tego potencjału świadomi. 

Kompetencje miękkie to wszystkie umiejętności psychospołeczne i indywidualne cechy niezwiązane z technologią i wiedzą per se [Zwrot per se znaczy „samo przez się, samo z siebie”], które objawiają się w zachowaniu. Dzięki nim możemy efektywnie i w sposób harmonijny wykonywać zadania, budować relacje z innymi, a także zarządzać własną aktywnością i pracą. Nie bez przyczyny nazywa się je też umiejętnościami, które przygotowują nas do życia – zawodowego i społecznego (tzw. life skills). Lista kompetencji miękkich nie jest zamknięta; najczęściej wymienianymi (a także najbardziej cenionymi na rynku pracy) są: kreatywność, odporność na stres, zdolność do aktywnego uczenia się, umiejętność współpracy, umiejętność do przystosowania się, aktywne słuchanie, rozwiązywanie konfliktów czy inteligencja emocjonalna. 

Kompetencje miękkie na rynku pracy 

Wydawałoby się, że wiedza i umiejętności twarde są dużo ważniejsze na etapie rekrutacji niż kompetencje miękkie. Jednak w dzisiejszym coraz bardziej zautomatyzowanym i dynamicznie zmieniającym się świecie to właśnie kompetencje miękkie dają nam przewagę nad resztą kandydatów i otwierają wiele drzwi.

 

Kompetencje na rynku pracy – Genially

https://view.genial.ly/604a4b350cb1520da296cdd3/presentation-kompetencje-na-rynku-pracy

Kompetencje na rynku pracy – Genially

https://view.genial.ly/5fbace5dc48a490d289513c3/presentation-kompetencje-twarde-i-miekkie

Kwalifikacje a kompetencje na rynku pracy – Genially

https://view.genial.ly/5fd0d27d185a0d0d977d0be2/presentation-kwalifikacje-a-kompetencje-na-rynku-pracy

 

Humanistyczne:

1.       Interaktywny quiz „W jakich zawodach i dlaczego przydaje się j. polski?”  https://h5p.pistacja.tv/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=595

2.       Zawody zajmujące się pracą ze słowem i językiem – https://mapakarier.org/kategorie/czynnosci-zawodowe/praca-ze-slowem-i-jezykiem/k/

3.       Zawody z branży media i reklama – https://mapakarier.org/kategorie/branza/media-i-reklama/k/

4.       Zawody z branży kultura i sztuka – https://mapakarier.org/kategorie/branza/kultura-i-sztuka/k/

 

Ścisłe:

1)      Interaktywny quiz „W jakich zawodach i dlaczego przydaje się matematyka?” – https://h5p.pistacja.tv/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=602

2)      Zawody zajmujące się analizowaniem danych liczbowych – https://mapakarier.org/kategorie/czynnosci-zawodowe/analizowanie-danych-liczbowych/k/

3)      Zawody zajmujące się wykonywaniem pomiarów –  https://mapakarier.org/kategorie/czynnosci-zawodowe/wykonywanie-pomiarow/k/

4)      Zawody zajmujące się programowaniem – https://mapakarier.org/kategorie/czynnosci-zawodowe/programowanie/k/

 

Językowe:

Interaktywny quiz „W jakich zawodach i dlaczego przydaje się j. angielski?” – https://h5p.pistacja.tv/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1282