Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

02.11.2022- Dzień3.wolny od zajęć dydaktycznych 

03.11.2022- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

2.05.2023- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

14.05.2023- Egzamin ósmoklasisty – język polski (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wg wcześniej ustalonego harmonogramu)

15.05.2023- Egzamin ósmoklasisty – matematyka (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wg wcześniej ustalonego harmonogramu)

16.05.2023- Egzamin ósmoklasisty – język obcy (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkole wg wcześniej ustalonego harmonogramu)

17.05.2023- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31.05.2023- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych