19 maja, 2022

Dni wolne od zajęć z rozporządzenia dyrektora w roku szkolnym 2021/2022

12.11.2021- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

7.01.2022- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

2.05.2022- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

24.05.2022- Egzamin ósmoklasisty- język polski 

25.05.2022- Egzamin ósmoklasisty- matematyka

26.05.2022- Egzamin ósmoklasisty- język obcy

27.05.2022- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17.06.2022- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych