Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

14.10.2022- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

31.10.2022- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

2.05.2023- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

23.05.2023- Egzamin ósmoklasisty- język polski 

24.05.2023- Egzamin ósmoklasisty- matematyka

25.05.2023- Egzamin ósmoklasisty- język obcy

26.05.2023- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

09.06.2023- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych