Otrzymaliśmy dotację w ramach programu Pomoc Psychologiczna Fundacji Świętego Mikołaja

Pragniemy poinformować, że nasza Szkoła otrzymała dotację w kwocie 11 000zł  na zorganizowanie zajęć profilaktycznych, terapeutycznych lub interwencyjnych dla uczniów oraz ich rodzin. Będą one realizowane w ramach programu Pomoc Psychologiczna Fundacji Świętego Mikołaja.

Głównym celem prowadzonych zajęć będzie m. in.:

 • umożliwienie rodzicom pogłębienia wiedzy na temat radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w domu oraz dostarczenie im narzędzi i strategii wspomagających wychowanie i opiekę nad dziećmi,
 • kształtowanie umiejętności społecznych u wybranych uczniów, co pozwoli im lepiej funkcjonować w codziennym życiu oraz w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

W ramach realizowanego wsparcia zaplanowaliśmy następujące działania:

 1. Zajęcia treningu umiejętności społecznych dla rodziców.
 2. Zajęcia treningu umiejętności społecznych dla wybranych uczniów.
 3. Zajęcia socjoterapeutyczne indywidualne lub grupowe.
 4. Warsztaty dotyczące zaburzeń lękowych i fobii społecznych dla uczniów klasy VII prowadzonych przez socjoterapeutę.
 5. Indywidualne konsultacje z socjoterapeutą lub psychologiem.
 6. Zajęcia grupowe z arteterapii.
 7. Wydrukowanie “Apteczki pierwszej pomocy wychowawczej dla rodzica”, zawierającej personalizowane teczki oraz materiały pomocnicze.
 8. Doposażenie Szkoły w pomoce edukacyjno-terapeutyczne będące wsparciem dla zaplanowanych zajęć.
 9. Szkolenie zespołu nauczycieli “Trening umiejętności społecznych”.

Cieszymy się, że korzystając z funduszy zgromadzonych przez Fundację św. Mikołaja możemy zapewnić naszym uczniom oraz ich rodzicom profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów.