Statut szkoły

STATUT Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie