19 maja, 2022

Statut szkoły

STATUT Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie