Przekaż darowiznę* w dowolnej kwocie na cel statutowy KLUBU. Liczymy na wsparcie naszych działań.

* kwotę darowizny można odliczyć od podatku zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

 

Uczniowski Klub Sportowy Orły Orzeszków
Orzeszków 9, 56-160 Wińsko
e-mail: uksorlyorzeszkow@gmail.com
NIP 9880306060,
REGON 526784655

NR rachunku bankowego (PKO BP S.A.): 37 1020 5242 0000 2202 0631 1296

Tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe