Plan pracy szkolnego Koła Wolontariat

Plan pracy
Szkolnego Koła Wolontariatu „POMOCNI”
w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie
w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II, papież

 

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

 

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

 

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą uczniów, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. Szkolne Koło Wolontariatu jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PLANU

 

1/ Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

2/ Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

3/ Kształtowanie postaw prospołecznych.

4/ Rozwijanie empatii i tolerancji.

5/ Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

6/ Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.

7/ Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.

8/ Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.

9/ Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.

10/ Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

11/ Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

12/ Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.

13/ Rozwijanie zainteresowań.

14/ Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

15/ Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 

Zadania do wykonanie

 

Termin
ü  Planowanie całorocznej pracy Koła; 

ü Wspólne przyjęcie regulaminu i planu działania;

ü Spotkanie integracyjne. Kodeks etyczny wolontariusza;

ü Przygotowanie tablicy- gazetki szkolnej Koła Wolontariatu;

ü Udział w akcji Sprzątanie Świata.

wrzesień
ü Udział w akcji- Zbiórka kolorowych kredek

ü Udział w akcji – zbiórka kasztanów

październik
ü Wyjście na grób nieznanego żołnierza; listopad
ü  Udział w akcji “Góra Grosza”;

ü  Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych;

ü  Udział w Akcji- Szlachetna paczka;

ü  Sprzedaż kartek okolicznościowych/kalendarzy szkolnych

grudzień
ü  Zbiórka i przekazanie darów dla pań podopiecznych w Krzelowie;

ü  Udział w akcji „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę…” ;

ü  Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.

styczeń/luty
ü Kiermasz ozdób wielkanocnych

ü Udział w akcji- „Zbieraj baterie”;

ü  Udział w akcji „Pola nadziei” na rzecz wrocławskiego hospicjum; pomagającym chorym dzieciom;

ü  Udział w akcji Dzień Ziemi;

ü  Kawiarenka Rak”n”roll

ü  Sprzedaż kartek okolicznościowych i świątecznych fundacji AMUN- Artystów malujących ustami i nogami.

marzec/kwiecień
ü  Żółty Marsz w ramach akcji Pola Nadziei;

ü  Podsumowanie efektów całorocznej działalności – sprawozdanie.

maj/czerwiec
ü Akcja “Cała Polska czyta dzieciom”;

ü Akcja zbiórki makulatury;

ü Wolontariusz niesie pomocną dłoń – działania w świetlicy szkolnej;

ü Współpraca Koła ze szkolną biblioteką;

ü Udział w akcji- „Zbieraj baterie”;

ü Udział w akcji- „Zbieramy nakrętki”.

 

akcje

całoroczne

 

 

 

Działania dodatkowe będą wynikały z bieżących potrzeb. Plan koła jest otwarty i może ulegać zmianie.