19 maja, 2022

Harmonogram wydarzeń 2021/2022

 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

DATA WYDARZENIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE FORMA WYDARZENIA W PRZYPADKU NAUCZANIA ZDALNEGO
WRZESIEŃ
01.09.2021r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 kl. V

K. Więcek, K. Zalas

 
Wrzesień 2021r.

II tydz.

Wybory do samorządu szkolnego Uczniowie, wychowawcy, opiekunowie SSU

K. Więcek, K. Zalas

Plakaty za pośrednictwem CANU-y. Prezentacja na stronie szkoły. Ankieta internetowa do głosowania.
16.09.2021r. Zebranie z rodzicami nauczyciele  
24.09.2021r. Nocowanie w szkole K. Zalas, M. Wasilewicz, K. Więcek  
27.09.2021r. Apel z okazji 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej  kl. V z wychowawcą

M. Wincenciak-Podbucka

Prezentacja na stronie internetowej i Facebooku szkoły.
27.09.-1.10.2021r. Tydzień Języków Obcych Nauczyciele języków obcych Konkursy, wystawa prac.
30.09.2021r. Dzień Chłopaka Uczniowie

Opiekunowie SSU

Przesłanie życzeń i zamieszczenie ich na stronie internetowej i Facebooku szkoły.
Wrzesień/

październik

2021r.

Dolnośląski Festiwal Nauki G. Studenna, A. Mazur

B. Zarazińska,

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK

Październik 2021r.  Wewnątrzszkolny Konkurs Różaniec  J. Wdowiak Uczniowie wykonują zdjęcia swoich prac, przesyłają je. Prezentacja prac na stronie internetowej i Facebooku szkoły.
Październik 2021r. Konkurs pt. „Mój przyjaciel robot” w ramach CodeWeek G. Studenna Uczniowie wykonują zdjęcia lub nagrywają filmy prezentujące ich prace.
Październik 2021r. Gra terenowa w ramach „CodeWeek” G. Studenna Nie odbędzie się.
Październik-listopad-grudzień Udział w akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia” B. Zarazińska

M. Bielecka

 
II tydzień października 2021r.

 

Konkurs na karykaturę nauczyciela Uczniowie

Opiekunowie SSU

Prezentacja prac uczniów na stronie szkoły internetowej i Facebooku szkoły.
14.10.2021r. Apel z okazji Dnia Nauczyciela kl. 0-III
z wychowawcami

SSU

Dokumentacja multimedialna występu dzieci i udostępnienie na stronie internetowej szkoły.

Umieszczenie wierszy i życzeń dla nauczycieli na stronie internetowej szkoły.

 

 18.-22.10.2021r.    

Interdyscyplinarny Konkurs „zDolny Ślązak” B. Zarazińska Przeprowadzenie konkursu będzie podporządkowane pod wytyczne głównego organizatora PODN w Wołowie.
26.10.2021r.

 

Pasowanie Pierwszoklasistów kl. I z wychowawcą
 oraz kl. II

z wychowawcą

Nauka wierszy/piosenek, tekstu ślubowania, nagranie przez rodziców i prezentacja na stronie internetowej szkoły.
Październik / listopad 2021r. Wyjście na Grób Nieznanego Żołnierza kl. 0-VIII z wychowawcami  
LISTOPAD
3.11.2021r.  Akcja „Znicz na Kresy”,  odwiedziny grobów zmarłych nauczycieli kl. 0-VIII

z wychowawcami

Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku szkoły.
listopad/grudzień 2021r. Udział w akcji Góra Grosza B. Zarazińska

M. Bielecka

 
Listopad 2021r. – Kwiecień 2022r. Zbiórka karmy dla psów ze schroniska SSU  
8.11.2021r. Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia Sz. Czyżowicz Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku szkoły.
10.11.2021r. Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

 

Czynności dodatkowe (wykonywanie i rozdawanie kotylionów w Kościołach, wspólne śpiewanie hymnu)

kl. IV
z wychowawcą

 

 

kl. 0 – VIII z wychowawcami

Umieszczenie postu na stronie internetowej
i Facebooku.

 

Wykonanie kotylionów – A. Mazur, A. Berestecka

Rozdawanie kotylionów w Kościołach –
B. Zarazińska, K. Zalas

12.11.2022r. Dzień wolny z zarządzenia dyrektora    
26.11.2021r. II Turniej Czytelniczo – Plastyczny klas I – III z okazji Międzynarodowego Dnia  Postaci z Bajek A. Mazur i J. Matysiewicz Przesłanie zadań /quizów do wykonania drogą mailową, sprawdzenie informacji zwrotnej i opracowanie notatki z turnieju na stronie szkoły.
11./12.2021r. Próbne egzaminy Ósmoklasisty dyrektor

nauczyciele

 
30.11.2021r.

 

Andrzejki nauczyciele

wychowawcy

 
GRUDZIEŃ
6.12.2021r. Mikołajki wychowawcy Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku szkoły.
10.12.2021r. Dzień Wolontariusza M. Bielecka

B. Zarazińska

J. Matysiewicz

J. Wdowiak

A. Berestecka

 
15.12.2021r. Pasowanie Przedszkolaka A. Sawicka

D. Wojtowicz

M. Kasińska

M. Wasilewicz

Pasowanie będzie miało formę nagranych scen z recytowanymi wierszami, śpiewanymi piosenkami przez dzieci połączone w jeden film, który zostanie udostępniony na stornie Facebooku oddziału przedszkolnego.
16.12.2021r. Zebranie z rodzicami nauczyciele  
Grudzień 2021r. Wewnątrzszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy wychowawcy
kl. 0-III – etap szkolny oraz gminny, który określą organizatorzy
Konkurs na najładniejszy stroik, bombkę i szopkę przeprowadzony zdalnie – umieszczenie nadesłanych zdjęć i notatki z konkursu na stronie internetowej szkoły.
17.12.2021r. Wigilie klasowe wychowawcy Post tematyczny na stronie internetowej

i Facebooku szkoły.

17.12.2021r. Apel z okazji  Świąt Bożego Narodzenia – Jasełka kl. IV-VIII

J. Wdowiak

opiekunowie SSU

Nagranie filmiku z jasełek i umieszczenie go na stronie internetowej strony- w przypadku obecności dzieci w szkole przy ograniczeniu obecności uczniów w czasie przedstawienia.

Nagranie wypowiedzi, kolęd  i wierszyków z życzeniami  uczniów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz tradycją przedstawień jasełkowych- w przypadku nieobecności uczniów związaną z całkowitą nauką zdalną uczniów w domach.

20.12.2021r. IV Powiatowy Konkurs Przyrodniczy A. Mazur i G. Studenna Zasady przebiegu konkursu określi organizator – PODN Wołów
STYCZEŃ
6.01.2022r. Jasełka – (przedstawienie w Kościele – Małowice, Orzeszków) kl. IV-VIII

J. Wdowiak

opiekunowie SSU

Forma przedstawienia jasełkowego po ustaleniu z rodzicami i księdzem.
7.01.2022r. Dzień wolny z zarządzenia dyrektora    
Styczeń 2022r. Udział w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Uczniowie

Opiekunowie SSU

Zasady udziału w akcji określi organizator.
Styczeń 2022r. Wewnątrzszkolny konkurs „Wierszem malowane” (wystawa) Opiekunowie SSU Prezentacja prac uczniów na stronie szkoły internetowej i Facebooku szkoły.
Styczeń 2022r. Powiatowy  Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny Orzeszków przygotowanie konkursu

A. Mazur

przygotowanie inscenizacji
J. Matysiewicz

Nie odbędzie się

 

Styczeń 2022r. Zbiórka i przekazanie darów dla pań podopiecznych w Krzelowie

 

J. Matysiewicz

E. Maćkowska

A. Berestecka

Wykonanie laurek okolicznościowych z okazji Dnia Babci i kwiatów z materiałów artystycznych, wysłanie zdjęć w/w wytworów na adres mailowy klasztoru; zbiórka i przekazanie darów w późniejszym terminie.
24.01.2022r. Rada Klasyfikacyjna Dyrektor

Nauczyciele

 
31.01.- 13.02. 2022r. Ferie zimowe    
LUTY
3.02.2022r. Apel z okazji Dnia Babci i Dziadka przedszkole
 i kl. 0 z wychowawcami

M. Wasilewicz

Dzień Babci i Dziadka będzie miał formę zadań do wykonania dotyczących sposobu spędzania wolnego czasu, narysowanie porteru babci i dziadka. Postaramy się stworzyć film z nagranych scen z udziałem przedszkolaków recytujących wiersze, czy śpiewających piosenkę. Zostanie on udostępniony na Facebooku oddziału przedszkolnego.
14.02.2022r. Wewnątrzszkolny Konkurs Walentynkowy Uczniowie

Opiekunowie SSU

Kartki walentynkowe – konkurs internetowy. Plakat.
17.02.2022r. Rada Podsumowująca I semestr Dyrektor

Nauczyciele

 
19.02.2022r. Dzień Nauki Polskiej G. Studenna Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku.
MARZEC
1.03.2022r. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” M. Wincenciak – Podbucka

 

Zajęcia tematyczne w klasach.

Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

7.03.2022r. Dzień Logopedy

Konkurs plastyczny

J. Wdowiak Prezentacja prac uczniów na stronie szkoły internetowej i Facebooku szkoły
Marzec 2022r. Tydzień Przedmiotów Ścisłych Bożena Zarazińska

Anna Mazur

 

Organizacja konkursów online. Przesyłanie rozwiązań zadań w wyznaczonym terminie do nauczycieli przedmiotów ścisłych.
8.03.2022r. Dzień Kobiet. Opiekunowie SSU Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku szkoły.
14.03.2022r. Międzynarodowy Dzień Liczby Pi A. Mazur

B. Zarazińska

 
16.03.2022r. Rada Pedagogiczna dyrektor

nauczyciele

 
28.02.-

4. 03.2022r.

 

Dzień Bezpiecznego Internetu M. Bielecka

  B. Zarazińska

A. Berestecka

 

– przygotowanie materiałów filmowych dotyczących bezpiecznego Internetu i przesłanie ich do uczniów

-przygotowanie przez uczniów plakatów na konkurs  i ulotek  o tematyce bezpieczeństwa w Internecie w oparciu o opracowany i przedstawiony uczniom regulamin

– zamieszenie na stronie internetowej szkoły zasad bezpieczeństwa w Internecie

– zamieszczenie na stronie internetowej szkoły materiałów z przebiegu Dnia Bezpiecznego Internetu.

17.03.2022r. Zebranie z rodzicami Nauczyciele  
21.03.2022r. Pierwszy Dzień Wiosny

Wyjazd kl. 0-3 do Wińska. Wyjazd kl. 4-8 do parku trampolin we Wrocławiu.

Opiekunowie SSU

wychowawcy

Wysłanie dzieciom  materiałów o tematyce wiosennej np. piosenki do nauczenia, bajki, ciekawych zadań.
25.03.2022r. I Gminny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy B. Zarazińska

A. Mazur

 
Marzec 2022r. Wewnątrzszkolny Konkurs Wielkanocny wychowawcy
kl. IV – VIII

 

Przesłanie zdjęć wykonanych prac wychowawcom. Prezentacja ich oraz ogłoszenie wyników na stronie internetowej i Facebooku szkoły.
Marzec 2022r.

 

Konkurs Historyczny M. Wincenciak – Podbucka Prace w formie pisemnej lub plastycznej, które będą opublikowane na stronie internetowej i Facebooku szkoły.
KWIECIEŃ
30.03.- 1.04.2022r. Światowy Dzień Autyzmu E. Maćkowska

M. Wasilewicz

A. Berestecka

Przesłanie zdjęć wykonanych przez uczniów prac do organizatorów. Umieszczenie ich na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

Post tematyczny na stronie internetowej

 i Facebooku szkoły.

Kwiecień 2022r. Kwesta w ramach akcji „Pola Nadziei” J. Wdowiak Zbiórka finansowa poprzez stronę zrzutka.pl pod linkiem:

https://zrzutka.pl/umkn7d

 

2.04.2022r. Wspomnienie o Janie Pawle II J. Wdowiak Uczniowie nagrywają wiersze i tworzą prezentacje o św. Janie Pawle II, które będą umieszczone na stronie internetowej i Facebooku szkoły.
6.04.2022r. Dzień Sportu Sz. Czyżowicz Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku.
13.04.2022r. Apel z okazji Świąt Wielkanocnych/Śniadanie Wielkanocne

 

 Przedstawienie wielkanocne

Uczniowie

wychowawcy

kl. II z wychowawcą

Nauka i nagranie wierszy/tekstów o tematyce świątecznej  i umieszczenie na stronie internetowej szkoły
14.-19.04.

2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna.    
22.04.2022r. Dzień Ziemi Nauczyciele Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku szkoły.
Kwiecień 2021r. Turniej Ekologiczny

 dla klas I – III

M. Bielecka Przesłanie uczniom klas I-III :

– materiałów związanych z Dniem Ziemi
 i zachowaniami ekologicznymi

– opowiadania ,,Pewnego dnia w galaktyce”

– zadań do wykonania- zagadki, karty pracy, filmy

Wykonanie przez uczniów konkursowej pracy plastycznej w oparciu o przedstawiony regulamin.

Umieszczenie na stronie internetowej informacji
z przebiegu turnieju Ekologicznego.

29.04.2022r. Apel z okazji Konstytucji

3. Maja, obchody Święta Pracy

i Dnia Flagi

kl. VII z wychowawcą

M. Podbucka

Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku szkoły.
MAJ
2.05.2022r. Dzień wolny z zarządzenia dyrektora    
1.-10.05.2022r. Konkurs na temat flagi lub godła M. Wincenciak-Podbucka Uczniowie wykonują pracę techniką dowolną. Przesyłają zdjęcia prac, które zostaną umieszczone na stronie  Facebooku.
11.05.2022r. Rada Pedagogiczna szkoleniowa dyrektor

nauczyciele

 
12.05.2022r. Zebranie z rodzicami nauczyciele  
18.05.2022r. Dzień Muzeów – wycieczka (nocne zwiedzanie). K. Zalas Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku szkoły.
24. – 26. 05.2022r. Egzamin Ósmoklasisty dyrektor/nauczyciele

 

 

 
27.05.2022r. Dzień wolny z zarządzenia dyrektora    
Maj 2022r. Apel z okazji Święta Rodziny

 

oraz piknik

Przedszkole i kl. 0

z wychowawcami

M. Wasilewicz

wychowawcy klas

Apel będzie miał formę zadań do wykonania dotyczących tematu mojej rodziny. Postaramy się stworzyć film z nagranych scen z udziałem przedszkolaków recytujących wiersze, czy śpiewających piosenkę. Stworzymy również wystawę prac dzieci: portret mojej rodziny. Zostanie on udostępniony na Facebooku oddziału przedszkolnego.
Maj 2022r. XXI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Karoliny Kusek wychowawcy kl. I – III

E. Maćkowska

Nauka i nagranie przez rodziców recytacji wierszy poetki, przyznanie miejsc, umieszczenie nagrań laureatów i notatki z wydarzenia na stronie internetowej szkoły.
CZERWIEC
05/06.2022r. Wewnątrzszkolny Konkurs Matematyczny i Polonistyczny nauczyciele przedmiotów

A. Berestecka

 
14.06.2022r. Rada Klasyfikacyjna Dyrektor

Nauczyciele

 
15.06.2022r. Wspomnienie Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego M. Wincenciak-Podbucka

A. Berestecka

Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku szkoły.
17.06.2022r. Dzień wolny z zarządzenia dyrektora    
06.2022r. Żółty Marsz w ramach akcji „Pola Nadziei” J. Wdowiak Nie odbędzie się.
06.2022r. Gra terenowa. Uczniowie

Opiekunowie SSU

Post tematyczny na stronie internetowej i Facebooku szkoły.
24.06.2022r. Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021

Rada Podsumowująca II semestr

kl. VII i kl. VII wraz z
wychowawcami